Komentáře uživatelů k filmu (2)

  • Aelita
    *****

    Toto je nový Andrej Rublev – hořká pravda bez příkras, která se špatně sleduje a ještě hůř vstřebává. Prostá selská žena Varvara jako alegorie Ruska na začátku 20. století – pot, krev a slzy. Až 83% obyvatelstva dorevolučního carského Ruska tvořili rolníci. První světová válka, revoluce roku 1917 a poté občanská válka tragicky zasáhly do osudů milionů lidí a přinesly konec archaickému životu. Rolnické křesťanské Rusko je ve filmu symbolicky přirovnáno k bájnému městu Kitěž. "Příběh legendy vypráví o městě (gradu) Kitěži, které se před nájezdem tatarských hord ve 13. století skrylo ve vodách jezera Světlojar. Stříbrná mlha klesá s nebe a zahaluje nejprve zlaté kopule, sestupuje níž a lehá na město. Když hordy dorazí k jezeru, je z čisté vody slyšet už jen vzdálené vyzvánění zvonů. Hospodin přikryl město svou rukou a to bude neviditelné až do přijetí Krista lidskými srdci. Již nikdy nenajde město ten, kdo přichází se zlým úmyslem. Je to město vznešené, nadpozemské, město věčné lásky a věčného odpuštění." ___ Ruský epický film bez příměsi Hollywoodu a podle kritiků "nejčestnější film o občanské válce" ukazuje krutost a násilí ve sledu "rodina, vesnice, Rusko". V tom film souzní s Hanekeho Bílou stuhou. Dle mínění historiků snímek ukazuje události, mající sílu dokumentární výpovědi, zároveň však historici tvrdí, že realita byla mnohem tragičtější a krutější. Režisér se pak přiznal, že nechtěl přenášet na plátno nejděsivější epizody potlačení rolnického povstání, protože "lidé nechodí do kina, aby se po zhlédnutí filmu oběsili". Snímek se vyznačuje velice pečlivým zobrazením etnografických dobových rysů tambovského rolnictva – dialektů, oblečeni, starých tradic a obřadů. Nezapomenutelná finální scéna přináší nečekaný nový pohled na notoricky známou věc – potopa může být nejen kárající a očistná, ale i milosrdná.(25.8.2012)

  • rivah
    ***

    komentář: http://www.scoopy.com/zhilabila.htm xxx https://oper.ru/torture/read.php?t=1045689417(4.8.2017)