poster

Krok do prázdna Jana Masaryka aneb Dokonalý zločin (TV film)

Dokumentární

Česko, 2011, 57 min

Režie:

Marcel Petrov
 • Big Bear
  ****

  Byla to vražda či nikoliv? Historie neznalý divák si řekne: No jo, kdo ví jak to bylo, komančové to vyšetřili jako sebevraždu člověka s rodimnou anamnézou - schizofrenie / deprese. A po revoluci je jasný, že to vyšetřovatelé hodili na komunisty jako jasnou vraždu politického odpůrce možná dokonce nařízenou Stalinem z Moskvy... Tak jak to je? Osobně si také myslím, že šlo spíše o vraždu. Jan Masaryk byl ikonou. Vzdělaný, inteligentní, politik a diplomat s morálním kreditem. Milovaný národem a v zahraničí uznávaný. Poté co bylo jasné že prezident E. Beneš je po mrtvicích u konce sil, byl jednou z posledních bašt demokracie tohoto národa. V jednom rozhovoru dokonce mírně připustil, že by se po Benešovi pokusil kandidovat na prezidenta republiky. Tohle všechno muselo Stalina a Klému štvát a ohrožovat jejich plány. Takže v rámci ruských tradic je velmi pravděpodobné, že se přistoupilo k této formě likvidace na rozdíl od jiné markantní formy vraždy. V záloze snad měli i vlastizradu a pokus o emigraci, ale soudní proces mohl být vleklý a výsledek nejistý. Je také opravdu těžko uvěřitelné, že člověk zakládající si na eleganci a dobrém ustrojování a vzezření by v případě sebevraždy vyskočil jen tak v pyžamu z okna... Již tento sám oblek je velmi intimní a sebevrah typu elegána by jistě zvážil i to v jakém stavu bude jeho tělo nalezeno. Jistě by si uvědomoval že z hlediska znečištění (krev, defekace atd..) pyžamo není nejvhodnější. A měl - li jed v prstenu, proč jej nepoužil a volil tento rozhodně drsnější způsob odchodu? Pokud by to byla plánovaná sebevražda umocněná plížícím se komunismem, proč by u takto demonstrativního odchodu nenechal dopis na rozloučenou vysvětlující jeho pohnutky či přímo nesouhlas a odpor? --- Na stranu druhou se z výpovědí jeho přítelkyně i blízkých jasně dozvídáme jaké deprese měl z politického vývoje naší země i z nabídek k emigraci. Doslova řekl, že už utíkat nebude. Je možné, že s přihlédnutím k možné duševní poruše a kontextu okolností provedl sebevraždu v náhlém zkratu mysli. I já jsem přesvědčen, že nejvíce by k rozmotání této záhady pomohlo odtajnění ruských archivů. S jistotou můžeme prohlásit jen jediné. Naše země přišla o velmi výrazného a velmi významného politika. Po něm už přišla jen doba rudého temna trvající čtyřicet let... ,, Praotec Čech, dej mu pánbůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě - a on pak se musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil. a posadil nás mezi Němce a Rusy. Vůl. " - Jan Masaryk. A ještě jeden dovětek. Při posledním setkání ve Vídni v roce 1974 s J. Voskovcem si jan Werich vzpomněl (oba byli přáteli Jana Masaryka), že Werichovi jednou Masaryk řekl: Kdyby mne jednou našli někde pod oknem, tak se nebude jednat o můj čin. Z okna skáčou služebné a vždy po nich zůstane mess..(angl. bordel).... ------------------- * * * *(8.3.2012)

 • MirkaP
  **

  Očekávala jsem zajímavý dokument, dočkala se bezbřehé nudy. Pan znalec mě tedy nepřesvědčil. Ve shodě s uživatelem viax, postrádala jsem též biomechaniku padající osoby živé a padající osoby mrtvé. Dále počítačovou animaci osoby z parapetu shozené a osoby, která by se sama odrazila pozadu. Řádně pojednat vzdálenost dopadu od zdi domu a vysvětlit, kdy by dopadl na tělo, kdy na hlavu. Navíc z jiných zdrojů jsem zaznamela informaci, že před protokolárním měřením polohy těla bylo s ním manipulováno, takže zaznamenaná poloha neodpovílá skutečnému pádu. Pokud se pan znalec s touto informací nijak nevypořádá, nemůžu mu zcela věřit, i když bych chtěla.(8.3.2017)

 • xplsek01
  *

  Bohužel, nevěrohodné, neobjektivní. Pan znalec je přesvědčen o své pravdě, kterou se snaží podsunout divákovi. Mezičas je nudný. Určitě by bylo lepší, kdyby autoři seznámili diváka s výsledky všech 4 vyšetřování (1948, 1968, 1993, 2001). Jak se dostaly stopy výkalů na parapet, když padal ve stoje z římsy? Navíc, točit dokument o pádu z okna budovy, na které je lešení nepovažuji za šťastné.(25.2.2018)

 • MrGregor
  ***

  Dokument je zpracován velmi chaoticky. Rozumím snaze vypovědět nejprve o osobě Jana Masaryka, o jeho vztahu k otci, o vztahu k zemi i zahraničí, avšak z této linky je často zcela nesmyslně odbíháno. K jasnosti podávaných informací neprospívají ani prostřihy na druhou "dějovou" linii, tedy pohled kriminalisty, která je sice nesmírně zajímavá, ovšem příliš nenapomáhá k vytvoření si ucelené představy. Nerozumím tomu, proč byla zvolena forma prostřihu mezi na sebe nenavazujícími dějovými liniemi. resp. liniemi, které na sebe průběžně nenavazují, ale jedna zcela jednoznačně předchází druhé ... Osobně bych uvítal, pokud by byl dokument rozdělen na část první, která by se zabývala povahou Jana Masaryka, a část druhou, která by byla kriminologickým rozborem zjištěných skutečností. ... Dokument obsahuje řadu zásadních informací, které však mohly být podrobněji rozebrány - např. mi v některých částech chybělo srovnání průběhu vraždy/sebevraždy. ... Tolik k formátu dokumentu. K tomu o čem dokument pojednává, to se musí vidět. I když jsem o vraždě Jana Masaryka již četl, některé skutečnosti a zejména pak osobní svědectví jsou velice zajímavá a už kvůli nim stojí za to dokument zhlédnout. Takže shrnutí: Takto závažné téma si pravda zaslouží lepší podání informací, ovšem i tak lze dokument jednoznačně doporučit.(23.3.2016)

 • arcticsky
  ****

  Vyčerpávající dokument o 4x prošetřovaném případu smrti Jana Masaryka. Zdá se, že jsme po použití nejnovějších metod "doma". Šlo o vraždu. A pravděpodobně "přes hlavy" tehdejší STB - jinak by se vše dávno provalilo. Kdyby se otevřely moskevské archivy, nemuselo se tu 60 let vyšetřovat a vymýšlet různé dohady....(7.3.2012)