Reklama

Reklama

Obsahy(1)

ABC 2000 je jeden z najkomplikovanejších, najkomplexnejších a najambicióznejších televíznych programov, aký bol kedy natočený. ABC News umiestnili spravodajcov a výrobné tímy na každý kontinent. Tímy pod vedením Petra Jenningsa 24 hodín monitorovali celosvetové dianie spojené s príchodom tretieho tisícročia. Program tak predstavuje jedinečný spôsob privítania nového milénia. (nessbeal)

(více)

Účinkují

Reklama

Reklama