Reklama

Reklama

Zítra

(festivalový název)
  • Rusko Zavtra (více)
Trailer
Dokumentární
Rusko, 2012, 90 min

Obsahy(1)

„Oni vyhlásili vojnu svobodě, my vyhlašujeme svobodu Vojně“. Vojna vyhlásila válku putinovskému Rusku - extrémní akce výtvarné skupiny jsou součástí komplexního postoje radikálně zpochybňujícího život v pozdním kapitalismu a výrobně-společenské vztahy soukromého vlastnictví. Andrej Grjazev uvnitř umělecké skupiny v deníkových záznamech sleduje pouliční akce a radikální, neutuchající odboj vůči hodnotám současné putinokracie až k zatčení a soudní proces s členy guerillové jednotky. (MFDF Ji.hlava)

(více)

Recenze (1)

Radko 

všechny recenze uživatele

Dokument približuje bežný život pár členov anarchistickej skupiny VOJNA. Tá zaujíma postoj k rôznym prejavom mocenskej mašinérie dnešného Ruska pouličnými akciami, často za hranou zákona. Zákona, umožňujúceho zároveň stíhať politicky motivované priestupky spôsobom používaným pri prenasledovaní teroristov. Dôvodom je upozorňovanie VOJNY na prešľapy vládnucich, popierajúcich slobodu, rovnosť a vylučujúcich bratstvo (alebo predstavujúceho ho v duchu historizmu ako neustále násilné súperenie o vplyv majetok a riadenie). Film Zajtra sa venuje ideovým východiskám skupiny len okrajovo. Videozáznamy ukazujú výchovu malého syna, prípravu akcií a život v utajenom byte v Moskve. Jedlo aj oblečenie si aktivisti kradnú v obchodoch a kontajneroch. Hádky sa vzťahujú k spôsobu zachytenia akcie. Tu konkrétne išlo o prevracanie policajných áut na strechu (upozorňovalo sa ním na prevrátenú funkciu polície, slúžiacej často záujmom zločincov). Zábery akcie samotnej, odvetného zásahu polície vrátane brutálnej prehliadky okamžite prezradeného bytu a zatknutie lídra akcie dokresľujú represívnu povahu režimu. Zdokumentovaniu chýba vysvetľujúce myšlienkové uchopenie konania jej aktérov. Pre neznalých tak môžu ostať dôvody konania ukázaného vo filme nepochopiteľné alebo nezrozumiteľné. S takýmto ideovým dodatkom by šlo o presvedčivejšie vykreslený obraz súčasného ruského umeleckého undergroundu, sústavne špehovaného tajnými službami a žijúceho konšpiračne utajeným spôsobom života. ()

Reklama

Reklama