Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Životopisná hra o významném pražském matematikovi a filozofovi Bernardu Bolzanovi se odvíjí od jeho činnosti na univerzitě, ale zobrazuje i jeho snahu pomoci mladému zamilovanému, ale nerovnému páru ke štěstí. Bolzano byl kněz a profesor univerzity, šířil reformátorské myšlenky v předrevolučním kvasu tehdejší Evropy počátku 19. století, což ho přivádělo do stálých konfliktů s císařskými úřady a církevní hierarchií. Příběh líčí situaci těsně před jeho nuceným odchodem z pražské univerzity do ústraní… (Česká televize)

(více)

Recenze (6)

Amonasr 

všechny recenze uživatele

Námět filmu je zajímavý sám o sobě, provedení ale poněkud kulhá. Dialogy jsou často spíš proklamacemi různých pouček, než skutečně živoucími diskuzemi, herci jako by se až na výjimky míjeli se svými rolemi, nebyli s nimi doopravdy sžiti. K těm výjimkám bych zařadil především Bořivoje Navrátila a Květu Fialovou, kteří vyzařovali potřebnou uvěřitelnost a přirozenost projevu. Ostatní často přehrávali nebo byli příliš patetičtí či šablonovití, role filosofa a matematika Bolzana ani Valovi příliš neseděla, neslučovala se moc s jeho osobnostním hereckým typem, možná i kvůli často příliš šroubovaným větám, které musel pronášet. Nicméně dívat se na to s jistým nadhledem dalo. ()

Marthos 

všechny recenze uživatele

Životní osud Bernarda Bolzana, slovutného učence a myslitele, který zanechav nesmazatelnou stopu také na pražské univerzitě, stal se nedílnou (trvalou) součástí české vědy a kultury, je v této televizní inscenaci představen ve velmi zkreslené, nevěrohodné podobě. Tento dojem umocňují nejen herecké výkony plné prázdného patosu a stylizované strojenosti, ale také nezajímavá režie a přemíra scénáristických klišé, včetně povinného melodramatického lkaní. Jedinou výjimkou je výtečný Bořivoj Navrátil: jeho postava i její nenucené pojetí vnáší do jinak strnulého příběhu napětí a jemnou ironii. Hodnověrnost inscenovaného tím ovšem není nijak zachráněna, tento typ dramatických pořadů zůstává silně poznamenán socialistickým mrzačením společensko-historického kontextu. ()

Reklama

rivah 

všechny recenze uživatele

Ve své době velmi odvážné pojetí! Volání po svobodě a rovnosti v době normalizace a krátce po Chartě 77! To musel být zázrak, že to orgánům uniklo a vysílání v televizi nebylo zakázáno. Ostatně poselství tohoto díla stále platí - i když: tehdy nebyla svoboda, byla aspoň naděje,ale dnes sice ještě svoboda je, ale je vůbec nějaká naděje? ()

Aniki 

všechny recenze uživatele

V inscenaci zaznívají některé zajímavé filosofické úvahy, což mám rád. Škoda, že si snímek více nevšímá Bolzanově matematické teorii o paradoxu nekonečna, které se učenec podrobně věnoval. Sledována je tu spíše druhá část úsilí, kterému matematik zasvětil svůj život, část revoluční. Revoluce v myšlení sice jen teoretická, ale o to více upřímná a pro mocné té doby nepřijatelná. Opravdu výborný Vala v hlavní roli. ()

Snorlax 

všechny recenze uživatele

Tradičně rutinérská režie Evžena Němce naštěstí neovlivňuje herecké výkony, především Navrátil a Holý jsou výborní. K mému překvapení byl snesitelný i Trávníček. Poslouchat Valův sametový hlas, jímž pronáší Bolzanovy teorie, bych mohla i mnoho hodin, A tak společně s Bolzanem vzdávám hold Francouzské revoluci. ()

Galerie (5)

Reklama

Reklama