Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Čtyři měsíce po svém zatčení je Bassam stále ve vězení. Děti odletěly do Ameriky, Molly bydlí na americkém velvyslanectví, kde tráví čas ve společnosti Ley Exleyové. V z emi vládne chaos, dochází ke vzpourám a krvavým atentátům. Bassam má mnoho přívrženců, kteří bojují za jeho osvobození. Mezitím generál Tariq na Jamala naléhá, aby už konečně přistoupil k jeho popravě: teď lidi motivuje, až bude nějakou dobu mrtvý, zapomenou na něj. Ve stejném smyslu ho přesvědčuje i Leila ... Abudín hodlá navázat spolupráci s Čínou při těžbě ropy. Chystá se slavnostní večírek u příležitosti návštěvy čínského velvyslance Zhanga. Rashidovi muži zorganizují atentát, při němž zahyne sedm vládních vojáků. Rozzuřený Tariq navrhuje chemický útok na sídlo povstalců, Jamal ale přikazuje zničit všechen jedovatý plyn. Nechce ohrožovat civilní obyvatelstvo. Místo toho napadne vládní vojsko sklad zbraní povstalců. Ihab nicméně své lidi povzbuzuje: za každou zničenou zbraň obstará novou, v boji nesmí polevit. Po boku mu věrně stojí Samira, jejíž otec, novinář Fauzi Nadal, naléhá, aby s ním odešla do exilu do Holandska, kde mu nabídli místo v časopisu. Samira nakonec definitivně odmítá a otec odjíždí ...

Jamal jmenuje syna Ahmeda ministrem rozvoje energetiky. Ahmed měl ale v úmyslu i s těhotnou manželkou Nusrat odejít do Londýna a otevřít tam hotel s butikem. To jeho otec rozhodně odmítne ... Jamalova matka Amira na syna naléhá, aby dovolil Molly navštívit manžela ve vězení. Leila stupňuje svůj tlak: je třeba přikročit k popravě ještě před slavnostním večírkem na počest Číňanů. Molly se tedy může rozloučit s Bassamem, který má být druhý den popraven. Zdá se, že poprava oběšením se velice dotkla nejen Jamala, ale rovněž Leily. Hned večer ale stojí vedle sebe v paláci a slavnostně vítají velvyslance s jeho suitou ... Uprostřed pouště přistává vrtulník a z něj vystoupí dva muži, z nichž jeden nese přes rameno bezvládné tělo. Je to Jamal a jeho pomocník. Jamal brzy injekcí probudí svého bratra k vědomí. Dostal uspávací prostředek a místo něj byl popraven jiný zločinec, který měl, jak je zvykem, obličej zakrytý kápí. Jamal bratrovi oznamuje, že to, že se ho pokusil zabít, by mu odpustil, nikoli však to, kdyby byl nucen ho zabít. Teď ať hledá pomoc u rodné země, kterou tolik miluje. Pak se vrtulník vznese a maličká postava uprostřed moře písku brzy zmizí z dohledu ... (TV Prima)

(více)

Reklama

Reklama