Reklama

Reklama

Poslední Habsburk na českém trůně

(TV film)
Dokumentární / Historický / Životopisný
Česko, 2002, 58 min

Obsahy(1)

Unikátní dokument brněnského studia České televize seznamuje s pohnutým osudem posledního císaře na trůnu rakousko-uherské monarchie, císaře Karla I. Od jeho dětství, přes studia, vojenskou službu, kterou absolvoval převážně v českých zemích, až po sňatek se Zitou, dva marné restaurační pokusy a předčasné úmrtí mapuje dokument životní příběh panovníka, s jehož krátkým působením na trůnu je spojen zánik mocného Rakousko-Uherska v. r. 1918. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (12)

fragre 

všechny recenze uživatele

Karel Poslední byl zřejmě osobně vcelku slušný člověk. Stát se císařem v době míru, mohl se díky svému exteriéru i zdvořilému chování stát opravdu oblíbeným panovníkem, který by do vlády asi moc nezasahoval a snažil se mírnit rozpory mezi svými národy tak, aby mu trůn v rodině vydržel. Ale snad i z tohoto dokumetu je patrno, že hlavním jeho charakterovým rysem byla nerozhodnost. Ty jeho dva rozpačité poválečné pokusy o získání vlády v Uhrách to jen potvrzují. Pravda, snažil se také vycouvat ze světové války, ale když se ten jeho pokoutní pokus prozradil, tak dál kučíroval s Vilémem tu krvavou válečnou káru. Od světce čekal bych rozhodnější čin… A snad už pro zasmání jsou názory excísařovny Zity. Sami TGM a E. Beneš by měli radost, jak na ní zapůsobila prvorepubliková propaganda tvrdící, že to byli hlavně Čechové, kteří rozkotali Rakousko. Zrovna Čechové, kteří na rozdíl od takových Maďarů vždy drželi hubu a krok (a proto se od FJI dočkali jen jalových slibů, zatímco věčně se bouřící Maďaři spoluvlády). Vždyť i TGM , EB byli bráni až do podzimu 1917 českými domorodými politickými špičkami jen jako podivní exoti, s kterými si nikdo nezadal. Na to, aby Rakousko přivedli ke krachu, si stačili Habsburci sami. Excísařovna Zita je ukázka toho, jak se lze dožít vysokého věku a zachovat si názorovou pevnost, na kterou nemají fakta žádný vliv. Myslím, že podobné názorové pevnosti dosáhla ve vysokém věku i s. Švorcová. ()

czkiwi 

všechny recenze uživatele

Rádoby objektivní "dokument", podle kterého Habsburkové za první světovou válku nemohli a Karel I. byl obětí dějin. Mimochodem: Ministerský předseda Rakousko-Uherska řekl: "Karel I. měl třicet let, vypadal na dvacet a myslel jako desetiletý." A dávat tohle "veledílo" v ČT 28. října 2015 na výročí vzniku republiky je docela drzost. ()

Reklama

PollyJean 

všechny recenze uživatele

Příjemné opáčko, někdy až příliš stručné. Ale nechat výklad některých historických událostí na samotné ex-císařovně bylo malinko úsměvné, dalo se přece očekávat, v jakém světle je bude předkládat. Zde by byl na místě i objektivnější doprovodný pohled nějakého historika, nejlépe ani ne českého, právě pro srovnání. ()

Una111 

všechny recenze uživatele

Nemůžu dát 5*, protože dokument, ačkoliv je jinak velmi dobře udělaný, nám zamlčuje podstatnou informaci o posledním rakouském císaři. Nikde se tu nedozvíme, že Karel I. byl katolík, hluboce zbožný člověk, naplněný úctou a bázní Boží, který svou panovnickou úlohu viděl jako cestu následování Krista a službu lásky národům. Byl 3. 10. 2004 blahořečený. Kongregace pro kauzy svatých zkoumala celé desetiletí jeho život a došla k tomuto závěru: "Císař Karel sloužil svému lidu spravedlností a láskou. Hledal mír, pomáhal chudým, vedl duchovní život. Víra rozhodovala v jeho životě od mládí, ale především v době I. světové války a v exilu na ostrově Madeira, kde zemřel v pověsti svatosti. Císař byl vzorný křesťan, manžel, otec rodiny a panovník." Celým životem i v bolestném umírání naplňoval svoje heslo: "Veškeré mé úsilí je vždy a ve všech věcech poznávat Boží vůli a správně ji následovat." Kdyby p. Fuksa byl poctivý a nemávl rukou nad (zřejmě pro něj) takovou "maličkostí" jako je víra, nemusel dokument skončit tak poraženecky. Protože právě Karlova hluboká víra, zbožný život i smrt je to, co ze života císaře a krále Karla I. přetrvává a nám slouží k posílení a povzbuzení. - Dokonce i ateista Anatol France o něm napsal: "Císař Karel byl jediný muž v čelné pozici, který vyšel z války čestně. Byl to světec, ale nikdo ho neposlouchal. Upřímně si přál mír, a proto jím svět pohrdl. Nabízel nádhernou šanci, která byla promarněna." https://www.youtube.com/watch?v=o8SXVVH5zYM ()

Galerie (10)

Reklama

Reklama