Reklama

Reklama

Geosang Kim Man Deok

(TV seriál)
  • Jižní Korea 거상 김만덕 (více)

Obsahy(1)

Dvojici vlivných politických hodnostářů izolovaného ostrovního regionu Čedžu se Deok-kim Man (Mi-yeon Lee) narodila v roce 1739. Rodinná pospolitost nemá ale dlouhého trvání, neboť matka, vyčerpaná komplikovaným porodem, jen krátce nato umírá. Dceři zanechává v kolébce flétnu, díky níž se jednoho dne bude mít možnost shledat se svým pravým otcem, vysoce postaveným politickým hodnostářem, žijícím v manželském svazku s jinou ženou. Výchova osiřelého dítěte se ocitá v rukou Madame Kim (Du-shim Ko). Inteligentní ženy a prostitutky ve středních letech, se zkušeností palácové služebné, která se výchovou osiřelých potomků nemajetných či zesnulých rodičů zabývá. Z nich se pak pokouší vychovat všestranné obchodníky, jejichž budoucnost nebude tak zašedlá jako byla budoucnost jejich rodičů. K Mi-yeon je ale život obzvláště přísný, přísnější než k mnoha ostatním. Uštědřuje ji jednu tvrdou ránu za druhou, kdy tou nejtěžší je dospívající období, v němž se po společném útěku z pod ochranných křídel Madame Kim společně s Hong-soo Jung (Jae-suk Han) živý jako prostitutka. Ale protože všechno zlé je vždy k něčemu dobré, Mi-yeon se během sedmileté zkušenosti učí specifickým dovednostem, které později, po opětovném nabytí původního sociálního postavení, uplatňuje ve vlastním obchodě East Gate Market Brokers. Ten se zaměřuje na import a export pevninského zboží na ostrov, doposud stále ještě vydávaný za exil pevninským vyvrhelům. Její obchodní činnosti ji vynáší nejenom značný zisk a popularitu, ale také nové nepřátelé, závidějících ji její bohatství a politický vliv. Moon-seon Oh (Sol-mi Park) se otevřením konkurenčního West Gate Market Brokers pokouší o narušení jejich obchodních vztahů. Její snahy mají ale jen malý dopad na ustálený a prosperující obchodní síť Mi-yeon, která konečně uplatňuje vše, co ji bylo její vychovatelkou od raného věku vštěpováno. Lačnost po bohatství a moci její dávné přítelkyně tak končí v troskách a jediné co ji zbývá, je možnost sledovat, jak se z její dětské přítelkyně stává úspěšná žena, která se navzdory nevybíravosti osudu stává z opuštěného dítěte vůbec nejúspěšnějším obchodníkem celé Čosonské dynastie. Její profitující obchod ji vynáší vysoké zisky, díky nimž se staví do čela nejbohatších ostrovanů. Nic z toho ale nemá negativní vliv na její jedinečný charakter, díky němuž se v roce 1795, kdy je ostrov postižen krutým hladomorem, který má za následek skon celé jedné třetiny obyvatel, naráz zbavuje celého svého majetku a vlastními finančními prostředky pomáhá bolestně sužovaným ostrovanům.   (Conspi)

(více)

Galerie (9)

Zajímavosti (2)

  • S historickou postavou Man-deok Kim se pojí i události z roku 1795, kdy byl ostrov Jeju zasažen expandujícím hladomorem. Kim byla k záchraně obyvatelstva ochotna vzdát se svého těžce vybudovaného postavení a prodat nad 90% veškerého vlastnictví, v dnešním měřítku nad 70 bilionů jihokorejských wonů, které rozdělila mezi místní obyvatele. Tímto činem zachránila větší část hladovějících lidí. Miliony. V roce následujícím, tedy v roce 1796, byl její heroický čin zaznamenán v dochovaných historických análech "Jeongjo Sillok". Na její počest vznikla dokonce dnes již tradiční pověst "Mandeok-jeon", která se v ústní podobě předává až do dnešních dnů. A o tom, že obyvatelé ostrova Jeju na její čin nezapomněli, svědčí i památník vystavěný v roce 1978 právě na její na její počest. (Conspi)
  • Seriál vychází ze skutečné historické postavy. Man-deok Kim (1739 - 1812), dcery Eung-ryul Kim a Eun-hon Yi, pocházející z jihokorejského ostrova Jeju, byla již ve svých dvanácti letech adoptována, či odkoupena, chcete-li, do místního domova zábavy, jak tehdejší lidé s nevolí k nevybraným způsobům přezdívali vybraným nevěstincům, kde se z Man-deok posléze stala jedna z nejvyhledávanějších gisaeng, tzv. umělkyň, obstarávajíc zábavu vybraným zákazníkům povětšinou z vyšších vrstev. Ačkoliv ta často končila pohlavním stykem. S přibývajícím věkem v sobě Kim objevila obchodního ducha a po nabytí určitých životních zkušeností založila vlastní obchod. Z něj se později stal majoritní vlastník ostrovního obchodního ruchu a Man-deok nabyla slávy, bohatství a uznání. (Conspi)

Reklama

Reklama