Reklama

Reklama

In Transition 2.0

všechny plakáty
Dokumentární
USA, 2013, 67 min

Obsahy(1)

Dokumentárny film o postupnej premene spôsobu života ľudí, ktorí po celom svete žijú v neistých časoch a s pomocou riešení a s optimizmom tvoria komunity, vlastné meny, vyrábajú si vlastnú energiu, pestujú vlastné potraviny, schádzajú sa na snemoch a budujú vlastné lokálne hospodárstva. Rôzni ľudia popisujú svoje vnímanie týchto inšpiratívnych sociálnych experimentov, pri ktorých nielen podporujú vlastnú sebestačnosť, ale aj prispievajú k napredovaniu svojho okolia. (Marek1991)

(více)

Recenze (1)

Marek1991 

všechny recenze uživatele

Lokálne meny, lokálne potraviny, vlastná energia, miestne snemy, sebestačnosť spojená s využívaním moderných technológií, vzájomný rešpekt a fungovanie prepojenej svetovej spoločnosti tak, akoby mala vyzerať. Keď si to uvedomíte, tak toto ide mimo zmýšľaní liberálov, ktorí by všetko deregulovali, nechali vládnuť trh a peniaze, čo však vyrába iba určité percento bohatých, ide to mimo socialistov, ktorí by všetko spájali a regulovali a centralizovali bez ohľadu na lokálne špecifiká a problémy, ide to mimo zmýšľania konzervatívcov, ktorí sú rezervovaní voči novým veciam, aj keď myslím, že svojím spôsobom je to viac konzervatívne, no a ide to mimo zmýšľania všelijakých tých nacionalistov, no najmä neonacistov, ktorí tú sebestačnosť vnímajú až príliš extrémne a odmietajú niektoré globálne prvky, spájania sa, či lokálne snemy alebo meny by sa tiež asi pri nich neujali. Tento systém vnímam ako participatívny a kooperatívny s priamou demokraciou, kde je správny pomer medzi globálnym a miestnym a miestne vlastne dotvára globálne, akurát to ide mimo súčasného finančného systému, konzumu, plánovaného zastarávania. Pri niečom takomto by kľudne mohol fungovať aj nepodmienený základný príjem. Ľudia by sa odprostili od otroctva, začali by prácu vnímať inak, dopad technologickej nezamestnanosti by nebol tak výrazný, akurát treba do takéhoto systému zapojiť čo najviac ľudí, prechod k dajme tomu zdrojovej ekonomike by bol potom ľahší. Komunity sú sila, ktorá svoje zohrala už v anarchistickej spoločnosti v Španielsku 30. rokov, svoje tiež zohrala už u izraelských kibucoch, no aj inde, napríklad v súčasnosti v španielskej obci Marinaleda alebo blízko v Somonte. Fandím týmto ľuďom, ktorí nielen skrášľujú prostredie, ale robia aj užitočné veci a pomáhajú si cez open source systémy. Dokument síce vám nedá konkrétne návody, tie si na jednotlivé veci treba dohľadať, je to skôr o vnímaní tejto spoločnosti, jej ukázanie, predvedenie praxe, reálne veci, ktoré môžu ľudia vo svojich životoch zlepšiť. ()

Reklama

Reklama