Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • Flego
    ****

    Grangierov film podľa románu Georgesa Simenona "Le Fils Cardinaud" ( 1943 ) je predovšetkým sondou do charakteru zámožného pána Cardinauda a jeho vysporiadanie sa s komplikovanou životnou situáciou. Dôraz sa kladie na vytvorenie atmosféry prístavného mesta, dokov a tržníc s morskými produktami a zároveň na hlavnú postavu, ktorá sa o sebe dozvedá nepríjemné skutočnosti. Excelentný Jean Gabin ťahá jednoduchý príbeh do vyšších levelov a je zábavou sledovať jeho herecké umenie. Prvé hodnotenie a komentár.(3.11.2012)