Reklama

Reklama

Fetiše... - Fetiše televízie (2016) (série)


Spravodajstvo (S03E04)

(epizoda)

Obsahy(1)

V dnešnej časti si spoločne s pamätníkmi zaspomíname na tvorbu spravodajstva, ktorá sa v minulosti riadilo najmä potrebami straníckeho aparátu a tak bolo v súlade s ideami marxizmu - leninizmu.  Jedným z ťažných koní budovania našej vlasti boli vždy spravodajské relácie. (RTVS)

Reklama

Reklama