Reklama

Reklama

Fetiše... - Fetiše Nežnej revolúcie (2019) (série)


Kreativita revolúcie (S04E01)

(epizoda)

Obsahy(1)

Nežná revolúcia bola, či chceme alebo nie, prvý pilier vznikajúceho nového marketingu a slobodnej reklamy. Bola plná symbolov, plagátov v uliciach, odznakov, hesiel... Vlnitý plechový plot na Námestí 4. apríla (v súčasnosti Hlavné námestie) zdobili plagáty, ktoré vyrábali študenti VŠVU Boris Ondreička a Cyril Blažo. Spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu Peter Horváth prednášal grafický dizajn. Prirodzene mal teda na zodpovednosti aj vznik loga VPN, ktorého výsledok bol kolektívnou prácou. Veľkou zmenou prechádzali médiá. Vznikli prvé nezávislé noviny Verejnosť, mládežnícke noviny SMENA sa odvážne rozhodli informovať ľudí o revolučných udalostiach a v televízii sa otvorene o spoločenskej situácii diskutovalo v relácii Dialóg. (RTVS)

(více)

Reklama

Reklama