Reklama

Reklama

Felvidék - Horní země

(festivalový název)
  • Slovensko Felvidék – Horná zem (více)
Trailer

VOD (1)

Obsahy(1)

Režisérka Vladislava Plančíková hledá své kořeny a nemůže nenarazit na slovensko-maďarské vztahy, které osudy její rodiny v minulém století formovaly. Osobní výpovědí o svém rodinném zázemí pomáhá autorka divákům pochopit osudovost a nadčasovost dávno vytěsněných událostí, které však stále rezonují v aktuální a tabuizované otázce slovensko-maďarských vztahů. Co neřeknou pamětníci a co neukáží archívní materiály, ilustruje autorka animovaným vyprávěním mimořádné kvality. Kromě osobní historie je film zároveň i obecnější úvahou o tom, co pro člověka znamená rodná zem a národnost. (Artcam Films)

(více)

Videa (1)

Trailer

Recenze (18)

gogo76 

všechny recenze uživatele

Oceňujem hlavne fakt, že niekto prišiel v dokumente s témou, ktorá tu dlho nebola. Násilný odsun Nemcov a Maďarov z povojnového Československa si zobrala pod drobnohľad režisérka, ktorá sama nevie kam sa zaradiť. Pre Slovákov Maďarka, pre Maďarov Slovenka. Trochu vidím problém v umeleckej forme, ktorú pri rozprávaní zvolila. Občas pôsobí detsky, čo sa s vážnosťou témy trochu bije, no treba uznať, že niektoré scény dokážu zaujať a nepostrádajú nápad. Možno chcela touto formou prilákať mladších divákov, no každopádne som rád, že niečo také vôbec vzniklo. Najväčší problém vidím rovnako ako užívateľ nascendi v tom, že rovnako dojímavo, ba ešte určite viac by sa dal natočiť dokument o utláčaní Slovákov, ale beriem to ako pohľad na ich problémy a tak aj hodnotím. Navyše to územie je dosť premiešané, takže sú tam maďarsky hovoriaci Slováci, ale aj slovensky hovoriaci Maďari, takže sa to tak trochu týka oboch národov a o tom to je. 70%. ()

Madsbender 

všechny recenze uživatele

[Týždeň slovenského filmu 2014] Odhliadnuc od veľmi jednostranného pohľadu na fakty a vytrvalej snahy dojímať som mal pocit, že film nedokáže udržať jednoliaty koncept. Poetický tón, ktorý v úvode naznačuje Plančíkovej až rozprávkový voiceover, zemitosť, jemne farebne tónované detailné zábery tváre a animačnou technikou oživované predmety s patinou staroby, sa rýchlo zmení na pokus o historickú detektívku. Hľadanie identity (v ktorom sa stiera hranica medzi osobnou a národnou) prostredníctvom archívnych materiálov a rozhovorov však kolísa medzi uvoľnenou atmosférou kávičkárskych posedení a emocionálne presýteným spytovaním pamätníkov. Sprievodný komentár je raz prítomný, raz bez vysvetlenia v podobných pasážach absentuje. Archívne nahrávky a fotografie sú striedavo presne vyložené a zapracované do výpovede, inokedy akoby sa režisérke nechcelo vysvetľovať, na čo sa vlastne pozeráme. Do istej miery mi preto prišli niektoré časti dokumentu zmätočné alebo vyslovene zbytočné. Čo je s ohľadom na výborné napájanie obrazu na rytmus hudby škoda. Konečne, i samotný prednes Plančíkovej mi neprišiel príjemný ani vtipný, len naivný a vo výsledku prispel k dojmu preštylizovanosti nielen animovaných úsekov. 45% [Challenge Tour 2015: 30 dní so svetovou kinematografiou] ()

Reklama

Radko 

všechny recenze uživatele

Osobný rodinný príbeh režisérky sa stretol s veľkou politikou vo filme, ktorého téma nie je často cieľom pozornosti filmových dokumentaristov. Ide totiž o praktickú realizáciu Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom z roku 1946 a o dopad udalostí s ňou spojených na ľudí, ktorých sa tieto udalosti týkali. Výsledkom je hravé spracovanie s animovanými i dobovými dokumentárnymi vsuvkami a piesňami Jany Kirschnerovej. Ak existuje vôbec nejaký spôsob ako mladých poučiť dačo o histórii, spôsob aký zvolila režisérka, patrí medzi tie, na základe ktorého by sa naozaj aj mladí niečo dozvedieť mohli. Plusom je presah spočívajúci vo výpovediach mladých ľudí žijúcich na zmiešaných slovensko maďarských územiach o ich vnímaní seba a okolia prostredníctvom vnímania ich národnej identity. ()

Slarque 

všechny recenze uživatele

Osobně laděný dokument, ve kterém autorka neskrývá, že hledá odpovědi na otázky, které se jí týkají, je dobře ozvláštněn animacemi různých druhů, od názorných hrátek s luštěninami až po pixilaci. S výjimkou pár minut o Postoloprtech, které jakoby přes příbuznost témat do filmu nezapadaly, mi to přišlo velmi dobře natočené. Navíc jsem o nuceném vysídlování Maďarů a Slováků vlastně vůbec nic nevěděl, takže díky i za zaplnění dalšího bílého místa v naší historii. ()

Anderton 

všechny recenze uživatele

Formálne aj obsahovo hodný dokument do kino distribúcie. To sa ani zdaleka nedá povedať o všetkých slovenských dokumentoch. Rytmické striedanie velmi vtipnej a výstižnej animácie, archívnych záberov zo 40. rokov a mnohých komentárov pamätníkov udalostí, o ktorých dnešná mládež nemá ani páru. Druhá svetová vojna mala totiž viacero temných stránok. Vyznenie nie je však monotematické, z filmu si odnesiete viac, ako sa na prvý pohlad môže zdať. V tomto smere sú prekvapivo osožné aj výpovede ludí zhruba tesne nad dvadsať a ich chápanie dnešných interetnických vzťahov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ten je velký Babylon ešte viac, ako kedykolvek predtým a asi sa s tým budú musieť zmieriť všetci nacionalisti. ()

Galerie (7)

Související novinky

Cena Pavla Kouteckého zná svého vítěze

Cena Pavla Kouteckého zná svého vítěze

15.06.2014

Cenu Pavla Kouteckého za nejlepší dokument získala režisérka Bára Kopecká za film DK o kontroverzním a uznávaném architektovi Davidu Kopeckém. Film je podle poroty hluboce autorskou výpovědí… (více)

Reklama

Reklama