Reklama

Reklama

Terminal Virus

(TV film)
všechny plakáty

Obsahy(1)

V bezútešnej budúcnosti uplynulo už 23 rokov od svetovej vojny, počas ktorej bojujúce strany vypustili umelo vytvorený vírus, ktorý zo života urobil peklo. Rodenie detí sa mení na smrteľnú záležitosť, v dôsledku čoho sa civilizácia rozpadla na oddelené mužské a ženské kmene žijúce v celibáte a bojujúce proti sebe. Akýkoľvek vzájomný kontakt, dokonca aj znásilnenie, je oboma stranami potrestaný okamžitou popravou páchateľa aj obete. Militantný fanatik, ktorý si o sebe myslí, že je na náboženskej misii, so svojimi vojakmi zmasakruje mierovú vedeckú komunitu, kde ženy a muži žili spoločne. Posledný, ktorý z kolónie prežil, má v rukách zázračný liek, ktorý môže účinky vírusu zvrátiť. Iba on má šancu prelomiť bludný kruh nenávisti a paranoje a opäť v ľuďoch prebudiť ľudskosť. (Incantator)

(více)

Reklama

Reklama