poster

Žíznivý svět

 • Francie

  La Soif du monde

 • anglický

  A Thirsty World

Dokumentární

Francie, 2012, 88 min

Hrají:

Vandana Shiva
 • nascendi

  Veľmi zaujímavý dokument o zdanlivo malom probléme s prístupom k pitnej vode. Už úvodné štatistické údaje sú šokujúce a nútia premýšľajúcich ľudí meniť svoj pohľad na potraviny a predmety osobnej potreby. Celým filmom však preniká poznanie, že aj problémy s vodou si spôsobujú ľudia sami, najmä exponenciálnym rastom počtu ľudí neschopných sa samostatne uživiť bez pomoci ostatných a bez devastácie prostredia, v ktorom žijú. Lebo špina, neporiadok a ľahostajnosť k okoliu nemusia byť automatickým spoločníkom chudoby.(6.1.2015)

 • haWranka
  ****

  Dostala jsem v půli žízeň, ale cítila jsem se tak provinile, že jsem se nešla napít. A přesně proto, že se dokument nesnaží jen informovat, ale snaží se ve všech, kdo mají na televizi (a na vodu, samozřejmě), vzbudit pocit viny, proto ubírám tu jednu hvězdičku. Jinak je to nesmírně poučné, záživně natočené.(2.9.2014)

 • Everyone
  *****

  0,02% (nikoliv 2%!) přítomné vody na Zemi je člověku dostupná bez nutnosti úprav ve své čisté - zdravotně nezávadné podobě....to mluví samo za sebe...voda je ve vesmíru vzácnější než zlato...lidé jsou z á 2/3 tvořeni vodou...lidé jsou nejen svým složením neobyčejní, ale i svým neobyčejně hloupým masovým chováním, které globálně podřezává větev, ne které evolučně sedí..."vlastní /nadinstinktivní/ rozum" je zbraň dvousečná.(2.1.2015)

 • Baldrick
  ***

  Tak trochu reklama na francouzskou rozvojovou pomoc, tak trochu (opatrně burcující) kritika globálních problémů, tak trochu sumarizace elementárních souvislostí, tak trochu líbivá rodinná osvěta (zabalená do nablýskaného obalu)... Celou dobu jsem čekal, až nakonec spočítají, kolik litrů vody spotřebovali tvůrci při natáčení tohoto díla (když prolítali celý svět a naprostá většina záběrů byla pořízena ze vzduchu)... Marně... Nebo že by odpovědně recyklovali starší natočený materiál?:)(28.3.2016)

 • milancecil
  ****

  214. Myslím, že snaha o poutavé zpracování hodnověrně angažovaného dokumentu se zdařila, právě takový způsob upozornění na dlouhodobě neblahý vývoj je jistě na místě a naši pozornost si určitě zaslouží, i když na nás zatím nijak zřetelněji nedostatek nedoléhá a na rozdíl od zmiňovaných oblastí světa, vodu máme stále, každodenně pohodlně v dosahu, ano, jistě je to pro nás velký, nezpochybnitelný civilizační výdobytek, ale také ne s neměnným stavem, jak se přesvědčivě ukazuje, vše může být jednoho dne i pro nás náhle nesnadno řešitelný problém, zvláště když se voda změnila ve výnosnou komoditu a její vlastnictví se stává stále mocnější politickou silou vlivných skupin i jednotlivců, rozhoduje o životě a smrti, o míru a válce, přitom právě spravedlivá možnost přístupu k vodě a její co nejhospodárnější užívání vypovídá to nejdůležitější o vyspělosti společnosti a měla by být dodržovanou prioritou rozvoje, vždyť jedině voda je nositelkou života zde na Zemi, jen díky ní život vzniká a rozvíjí se v tak nesmírné různorodosti, vodě vděčíme za tak mnoho.(9.9.2014)