Reklama

Reklama

Nejdelší cesta

(festivalový název)
  • Jugoslávie Najduži put (více)

Rok 1903 je rokem tzv. Illindenského povstání, které vyvrcholilo založením Kruševské republiky. Makedonské rebelie však Turci, kteří v té době pozvolna ztráceli balkánskou půdu pod nohama, potlačovali velmi důsledně, a tak se jim ještě několik let dařilo vardarskou Makedonii udržet. Děj filmu začíná na jaře, kdy vojáci turecké armády zneškodní vzpouru v jedné vesnici a zajatce přivedou do své pevnosti. Zde jsou internováni spolu se zajatými vzbouřenci z dalších vesnic. Odtud jsou odvezeni vlakem do Soluně a lodí ke břehům Malé Asie, kde začíná jejich strastiplná pouť vyprahlou krajinou do tureckého vězení. Po cestě zažívají nejednu krušnou situaci, jsou vystaveni krutému zacházení ze strany tureckých věznitelů či útoku kurdských bojovníků, přes jejichž území musí projít. Opakovaně se snaží utéct, ale nedaří se jim to. Prochází městy i horami, přeplavují Eufrat. Jak vězni, tak jejich strážci, si sahají na dno fyzických i psychických sil. (dzira)

(více)

Reklama

Reklama