Reklama

Reklama

Obsahy(1)

V dome pozdĺž pobrežia Brightonu je nájdená zavraždená žena. Miestni detektívi vedú vyšetrovanie metodicky nadväzujúce na stopy, ktoré väčšinou vedú do Brightonu, ale aj ďalej do cudziny. (S.Kok.i)

Reklama

Reklama