Zajímavosti k filmu (11)

 • - Maršálovu dceru si zahrála známá a oblíbenkyně prezidenta Edvarda Beneše Karla Oličová. A ačkoli s jejím hereckým výkonem nebyl Hugo Haas spokojený, tak ho musel přetrpět, protože díky jejímu obsazení dostal požadované finance, bez nichž byt tento film nevznikl. (Zdroj: kniha Aleše Fuchse Dlouhá svatební cesta (Bibi Haasová vzpomíná na Hugo Haase)). (Teres)

 • - Už dva dni po premiére protestovalo nemecké veľvyslanectvo a žiadalo jeho zákaz, nakoľko sa cítilo poškodené duchom filmu, ale dosiahlo iba to, že postava baróna Krüga bola premenovaná na Kroga (Václav Vydra st.). (Raccoon.city)

 • - Projekcie filmu sa stávali manifestáciami odhodlania brániť republiku pred hitlerovským Nemeckom. Po niektorých projekciách dokonca diváci postojačky spievali štátnu hymnu. (Raccoon.city)

 • - Až na dve exteriérové ​​scény boli všetky ostatné natočené v ateliéri. (Raccoon.city)

 • - Film bol v USA uvedený až v roku 1940, aj to zostrihaný do dĺžky 78 minút. (Raccoon.city)

 • - Premiéra proběhla 21. prosince 1937 v kině Alfa. (Cucina_Rc)

 • - Režisér Hugo Haas pridal do filmu postavu doktora Martina (Jaroslav Průcha), ktorá v literárnej predlohe Karla Čapka nie je. (Raccoon.city)

 • - 1995 - Čestné uznání - Picassova a Miróova medaile (Festival restaurovaných a nalezených filmů s tematikou tolerance, UNESCO, Paříž). (NFA.cz)

 • - Filmový kuriér z 18. novembra 1938 uviedol, že Ministerstvo vnútra zakázalo s okamžitou platnosťou verejné predvádzanie tohto filmu. Rovnako tak dopadla snímka Svět kde se žebrá (1938). (Raccoon.city)

 • - Keďže je Karel Čapek veľmi dobrý priateľ s Hugom Haasom, napísal mu rolu doktora Galéna priamo na telo. (Raccoon.city)

 • - Film byl natočen 2 měsíce po vydání samotné literární předlohy od Karla Čapka a 2 roky před 2. světovou válkou, díky čemuž měli poté všichni herci problémy s nacisty. (montongery)