Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Prekliaty básnik je pôvodný slovenský muzikál o stredovekom básnikovi Francoisovi Villonovi, ktorý pre svojich divákov pripravili tvorcovia DJGT vo Zvolene. Pôvodný slovenský muzikál Prekliaty básnik chce ponúknuť divákovi pohľad na Villonov vzrušujúci život a jeho dobu. V piesňach, vytvorených na podklade Villonových veršov, sa striedajú veselé, živé pijanské témy s lyrickými vyznaniami lásky až po balady o zmysle života.
Autorský tím, pripravujúci tento pôvodný slovenský muzikálový projekt, je zložený z viacerých renomovaných tvorcov.Autorom libreta a textov piesní je Marek Maďarič, autor mnohých filmových scenárov, rozhlasových, divadelných a televíznych hier. Hudbu komponuje Henrich Leško, ktorý je okrem iných diel i autorom hudby k známemu muzikálu Báthoryčka. Choreografie sa ujal renomovaný slovenský choreograf Jaroslav Moravčík. Režisérom predstavenia je Martin Kákoš, režisér viacerých veľkých muzikálových projektov (Báthoryčka, František z Assisi, Quo vadis a iné).
Sú mená, bez ktorých si kultúrne dejiny Európy nedokážeme predstaviť. Medzi ne patrí nesporne i Francois Villon (1431 – 1463), skvelý básnik, no zároveň i bitkár a povaľač, príležitostný zlodej, večne na úteku pred hroziacou šibenicou. Jeho rozsahom neveľké dielo nevznikalo za písacím stolom v tichu pracovne, ale medzi pohármi s vínom v životom kypiacich parížskych krčmách. Villon písal svoje balady svojím životom – plným dobrodružných zvratov i nenaplnených túžob, osudových prešľapov i následných pokusov o pokánie. Bol milovníkom i rebelom, vzdelancom i vyvrheľom. No predovšetkým veľkým umelcom. Villon pochádzal z chudobných pomerov. Keď osirel, ujal sa ho strýko, vzdelaný kňaz Guillaume de Villon, ktorý mu umožnil absolvovať štúdium umenia na prestížnej parížskej Sorbonne. Po jej absolvovaní sa z Villona stal sveták. Sedával v hostincoch, zabával sa so ženami a nevyhýbal sa krčmovým bitkám. Bol kumpánom rôznych dobrodruhov z parížskeho podsvetia, výtržníkom, bitkárom, zlodejom... Mal však aj styky s najvyššou francúzskou vrstvou, ktorá mu pomáhala dostať sa na slobodu pri prípadných uväzneniach a niekedy aj spod šibenice. Potĺkal sa po Francúzsku, žil na šľachtických dvoroch. Po návrate do Paríža a následnom omilostení sa jeho stopy strácajú. Legendy vravia, že sa z neho stal zbožný mních... Aká je skutočná pravda o konci jeho života sa už asi nikdy nedozvieme. Dve útle knižky pod názvom Veľký a malý testament a niekoľko roztrúsených básní však Villona prežili. Vyžaruje z nich úžasná energia, radosť zo života, no i nemilosrdná satira a drsný vtip. Píše o víne, o ženách, o láske, vysmieva sa ctihodným mešťanom, vznešeným frázam... S ľahkosťou a šarmom. Villonov život a dielo vyzýva k divadelnému spracovaniu. I samotná doba sklonku stredoveku poskytuje širokú a pestrú paletu javiskových obrazov - je plná náboženskej mystiky, kontrastujúcej s rodiacim sa opojením nastupujúcej renesancie. Je to svet vizionárov, rytierov, veľkých vášní, vzmáhajúceho sa bohatstva kupcov a hľadania duchovnej čistoty. Doba komediantov i trubadúrov, doba lásky i brutality. (oficiální text distributora)

(více)

Reklama

Reklama