poster

Mozart Superstar - Portrait d'une icône (TV film)

 • angličtina

  Mozart superstar

 • Slovensko

  Mozart superstar

Dokumentární / Životopisný

Francie, 2012, 52 min

 • Autogram
  ***

  Prehnaná snaha o hľadanie analógií so súčasnými hviezdami a hviezdičkami. Presne, ako som sa obával, je celý dokument ovplyvnený Mozartom, ako si ho stvoril Forman vo svojom neživotopise, z ktorého sa ponúkajú aj mnohé ukážky. Celá dnešná generácia to tak bude vnímať a nikto s tým už nič nespraví. Ale svetlou stránkou sú ukážky z Mozartových diel a niekoľko príspevkov odborníkov, ktoré aj nám, hudobne negramotným, niečo osvetlia.(7.1.2016)

 • Radko
  *

  Porovnáva sa sláva Mozarta a Michaela Jacksona. Áno, portréty oboch v dokumente uvidíte. Robiť to však spôsobom mudrovania pomazaných odborných hláv s desiatkami premúdrelých viet je scestné. A nadbytočné. Možno sa popovitosť historickej osobnosti zaoberajúcej sa umením meria od množstva rôznych funkcií interpretátorov jej diela z najrôznejších uhlov pohľadu - od historikov, cez znalcov libreta, jazyka tej doby, psychológov, hudobných učiteľov, výrobcov nástrojov, výrobcov papiera na partitúry atak ďalej. A keď už sa popuje: nebol prvou pop star v oblasti umenia skôr William Shakespeare? Alebo paleolitickí týpkovia - tvorcovia obrazov v jaskyni Altamira?(11.1.2016)