• Marthos
  ****

  Věřil jsem, že tenhle malý národ zná cenu svobody, říká ve filmu jedna z hlavních postav, prokurista Stibor, člověk na rozcestí svého života. Aneb Únor 48 jinýma očima. Přestože Helge vypreparoval pouze vedlejší motiv z Otčenáškova Občana Brycha, je autorem překvapivě konzistentního rodinného dramatu, v němž zásadní politické okamžiky novodobých dějin vytvářejí jen důmyslné pozadí pro ústřední konflikt. Tím je spor o charakter. Pravda nebo lež? A co je vlastně pravda? Skutečně stojí za vším láska? Helgeho snaha přiblížit horoucně obdivovaný komunistický převrat bez růžových brýlí, s poněkud kritickým odstupem a bez zbytečného moralizování, se rozhodně v celkovém pojetí nemíjí účinkem, ba naopak. Jen těžko si lze představit vhodnější příležitost. Karel Höger v roli pokryteckého, strachem a obavami zajíkajícího se Stibora rozehrává jeden ze svých fenomenálních hereckých koncertů, přičemž v jeho podání se i lidská veš mění v sofistikovaného, starostlivého otce, který navzdory dobovým zvratům nemění charakter. Alespoň dočasně. Jarní povětří je ojedinělým svědectvím rozkladu morálních i společenských hodnot v jeho fatálních důsledcích a je tedy vlastně lhostejné, v jakých kulisách se právě odehrává. P. S. Högerův výkon by zasluhoval jakékoliv ocenění in memoriam.(31.1.2015)

 • Schlierkamp
  ****

  Československé drama natočené podle části románu J. Otčenáška Občan Brych odehrávající se v únoru 1948, kdy moc ve státě přebírá komunistická strana a občané se musí přizpůsobit novým společenským a politickým poměrům. Hlavní hrdinka, vysokoškolská studentka Jana Ctiborová (L. Švormová) vnímá averzi jejího autoritativního a intelektuálního otce K. Högera vůči nástupu komunistů k moci a současně žije v obklopení nadšených a energických studentů, kteří tuto dobu chápou jako začátek nové a spravedlivé společnosti. Její utajovaný milenec, student medicíny Jindra (J. Vala), taktéž sympatizuje s komunistickými myšlenkami a Jana se tak ocitá v tísnivém sevření, kdy si hledá svou vlastní životní cestu a zároveň nechce zklamat své blízké. Konflikt, který zákonitě musel přijít, se odehrál na oslavě Janiných narozenin v bytě Ctiborových, kde se bez pozvání objeví její tajný milenec J. Vala, jenž se i díky svému nezdvořilému a hulvátskému chování pochopitelně neshodl s jejím otcem nejen na novém společenském uspořádání, ale i na budoucnosti své dcery. Vynucená změna uvažování v novém státní zřízení se nejvíce projevila u pana Ctibora, dříve zapřisáhlého odpůrce komunismu, kdy z důvodu udržení své pracovní pozice se pokusil vstoupit do strany a byl donucen vysvětlit svůj změněný postoj před zaplněným sálem. Tento charakterní poklesek a ohnutí zad svému otci Jana, která mezitím do strany vstoupila také, ale dobrovolně a z nezištných důvodů, nikdy neodpustila, obzvláště poté, kdy na povrch vyplavaly dlouholeté neshody mezi ním a Janinou nevýraznou matkou odsunutou do kuchyně (M. Vášová). Kromě vynikajícího K. Högera se ve snímku L. Helgeho objevili v rolích rozvášněných studentů B. Bohdanová, J. Skopeček, Z. Řehoř či I. Mistrík. Jarní povětří roku 1948 bylo ve znamení velkých společenských změn a ukázkou pravých charakterů. Psychologické rodinné drama L. Helgeho na mě svým zpracováním i příběhem velmi zapůsobilo, ostatně jako většina režisérových děl, a nepřikrášlený a na svou dobu velmi otevřený pohled na únorové změny očima mladé generace stojí určitě za zhlédnutí.(14.9.2019)

 • GIK

  U Stiborů je nejoblíbenějším tématem politika. Kam se hrabou Gottwaldovi. Nejvášnivějším tlachalem o politice se zpočátku jeví otec Stibor, ale fanatická dceruška postupně přebírá otěže. Žvanění o politice nakonec vede k tomu, že otec vyhodí z domu dceru a následně matka vyhodí otce. Fanatická dceruška totiž tatíkovi nepromine, že tento původně kovaný antikomanč (asi jen hubou) sice vstoupí do strany ale ne z přesvědčení, nýbrž z vychytralosti (musí si při tom poníženě před plným sálem soudruhů nasypat popel na hlavu). Ukázka toho, že komunisti jsou pouze užiteční idioti v rukách těch, kteří skutečně drží moc. A nejlepším příkladem užitečného idiotizmu je dcera Stiborová. Tradičně nepříjemný Vala. Mistríkova tragická čeština. 50 %(22.11.2020)

 • ABCD Marta
  ***

  Jarní povětří jsem měl možnost vidět na jednom soukromém filmovém fesťáku v přítomnosti postarších lidí, kteří více méně ,,Vítězný únor 48" zažili a pro které má tento film, alespoň podle jejich reakcí, určitou váhu. Já tuto dobu nezažil, takže nevím, jak moc se Jarní povětří přiblížilo skutečnosti, ale jako film mě to moc nezaujalo (vyjma hereckých výkonů, které byly bravurní), takže nevidím jediný důvod, proč bych to měl někdy v budoucnu čeknout znova.(27.11.2008)

 • kajda.l
  ****

  A máme to tu opět. Mladá, nepříliš pohledná, naivní a relativně hloupoučká dívka polapená do sítí zvrácených ideálů. Bystrý a zapalený mládenec, buran, vyšlapávající tu správnou, rudě zbarvenou, cestičku našemu koťátku. Jet to celé v zaběhlých kolejích ubohých agitek, tasil bych bez otálení odpádek. Jenže... Helge to vzal malinko jinou a věru působivou cestou psychologického dramatu, vnitřních pohnutek, intelektuálně štiplavých prupovídek, hrdosti, lásky, obav z blížícího se uragánu zla a šílenství až po dramatickou krutou porážku vlastní důstojnosti (ani nevím proč, ale Hogerova postava mi velmi přípoměla Winstona Smithe z Orwellova 1984). Ústupek vlastním hodnotám, myšlenkám, moudrosti a to vše díky nevděčnému parchantovi. Sledovat morální úpadek Hogerovy postavy mě bolelo a nejhorší na tom celé je, že si vůbec nejsem jistý, jestli bych přes svou hrdost brutálnímu nátlaku doby rovněž nepodlehl. Nad agitačním opovržením Jany nad svým otcem opovrhuji pro změnu já. Soudruhem proti své vůli...(13.11.2015)

 • - Film byl natočen ke 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Zdroj: Český hraný film 1961-1970, NFA 2004. (NFA.cz)

 • - Představitelka hlavní postavy Libuše Švormová je manželkou scenáristy Jana Otčenáška. (M.B)