• Pacco
  ***

  V roce 1921, 28 let od vydání románu, se nad významem nového filmu pro československou kinematografii a potažmo i národní politiku zamýšlel článek v periodiku Film : „Ve čtvrtek 10. listopadu konala se v pražském kinu „Světozor“ premiéra smínku „Magdaléna“ […]. Představení toto stalo se stkvělou společenskou událostí, neboť brali na něm účast všichni hlavní představitelé naší republiky, zástupci všech politických klubů Národního shromáždění, senátu a samosprávy, jakož i význačné hlavy našeho uměleckého, literárního i žurnalistického světa. Když přesně o 8. hodině zazněly akordy naší národní hymny vešel do lože prezident naší republiky p. T. G. Masaryk […]. Slavnostní představení Magdaleny a účast nejvyšších představitelů naší republiky nebyla pouhým projevem přátelství k básníku, byla něčím více : byla oficiálním uznáním významu kinematografie na výstavbě nových společenských i mravních řádů světa, byla uznáním naší domácí kinematografické výroby a byla i důkazem, že pro vždy odbyty jsou názory, které v kinematografii viděly jen plochou zábavu. Film „Magdalena“ jest dílo dobré a dokonalé a dosahuje onoho cíle, jenž našim literárním a uměleckým kritikům tane na mysli při vyslovení slov : český film. […] A může každého jen těšiti, že tento náš film dovedl v sobě spojiti všechny složky, které činí film hodnotným : básnické dílo a dobré výkony účinkujících umělců.“ (z Slavnostní představení „Magdaleny“ (1921). Film, 1, č. 6 (30.11.), s. 3 – 4.) Ferry Majerová je škaredý chlap. Věřte mi.(29.11.2008)

 • NinadeL
  *****

  Také patřím mezi nepřátele Ferry Majerové a Saši Dobrovolné. Ale téma se mi líbilo a Karlu Lamačovi a Betty Kysilkové fandím za každých okolností. Stále přemýšlím o tom, jak mohla znít první původní hudba napsaná pro český film.(15.2.2009)

 • Véča
  **

  Ošklivé ženské - kámen úrazu. Ferry Majerová v bordelu, černé šaty upnuté až ke krku mezi veselými děvami se šaty stěží na ramenou. Nejen, že se nehodí do veřejného domu po stránce týkající se módy, po stránce vzhledové už teprve ne, aneb kdo by šel s takovou babou, a která bordelmamá by ji nechala zavřenou ve svém pokoji, i když by nevydělávala. A slovy prvorepublikového recenzenta a publicisty Františky Vodičky: "ani té základní potřebě filmu nebylo vyhověno, aby ve filmu byly vyobrazeny krásné ženy." Ale skončeme litanii, po ostatních stránkách ne zas až tolik strašný film (nechám stranou osobní averzi k hereckému projevu Saši Dobrovolné).(28.11.2008)

 • - K tomuto filmu zkomponoval skladatel Karel Weis původní hudbu. (Zdroj: Český hraný film)