Reklama

Reklama

Druhý život Mistra Jana Husa: Jan Hus na přelomu tisíciletí

  • Velká Británie The Second Life of Master Jan Hus: Jan Hus at the Turn of the Millennium (festivalový název)
všechny plakáty

Obsahy(1)

Lze přispět k tématu osobnosti Jana Husa 600 let po jeho upálení něčím novým? Historik Pavel Helan a dokumentaristka Petra Nesvačilová si myslí, že ano. Jan Hus totiž nežil pouze jeden život. Druhý život tohoto církevního reformátora začíná v okamžiku jeho smrti, a to upálením roku 1415 v Kostnici. Hus se v tomto okamžiku stal reprezentantem a symbolem husitství jak pro své následovníky a sympatizanty, tak i pro své odpůrce. V šestidílném populárně vzdělávacím cyklu České televize Druhý život Mistra Jana Husa zkoumají tvůrci, jak se proměňoval pohled na jeho působení v českých dějinách. Hus byl během mnoha staletí označován různě – jako arcikacíř, zločinec, symbol českého vlastenectví či vzorový revolucionář. Každý režim a každá doba si jeho osobnost pozměnily k obrazu svému. Cyklus České televize není pouhým svědectvím o Janu Husovi, ale zabývá se mediální manipulací i proměnami vztahu Čechů k náboženství, politice a kultuře v průběhu mnoha staletí. (Academia Film Olomouc)

(více)

Reklama

Reklama