Reklama

Reklama

Věrni zůstaneme

Dokumentární
Československo, 1945, 79 min

Režie:

Jiří Weiss

Proslulá závěrečná slova smutečního projevu Edvarda Beneše pronesená nad Masarykovou rakví 21. září 1937 se stala nejen symbolem demokratického protifašistického československého odboje, ale symbolicky i názvem filmu, který měl být jakousi zprávou exilové druhoodbojové londýnské vlády pro československou veřejnost. Krok za krokem sleduje tato obsáhlá bilance nesnadnou cestu československých antifašistů počínaje hořkým mnichovským prologem podzimu 1938 a ještě smutnějším 15. březnem 1939. Pokračuje líčením nesnadných let "zlaté éry" německé bleskově vedené války, během níž wehrmacht obsadila větší část Evropy. Nevyhýbá se kritickým chvílím domácího i zahraničního odboje a nezamlčuje nic podstatnějšího ani z mezních obecných okamžiků druhé světové války ať už jde o frontu východní, západní či severoafrickou. Triumf převážně demokratické koalice vítězných Spojených národů symbolizuje vyvrcholení filmu, jímž je shrnující a zobecňující projev prezidenta Edvarda Beneše, referující jak o činnosti zahraničního odboje londýnského i moskevského, tak o připravovaných prvních krocích v osvobozované vlasti, jež měly a mohly domácí vlády Čechů a Slováků konat během prvních týdnů a měsíců nedlouhé existence třetí Československé republiky. Je zbytečné dodávat, že se jednalo o záměry a úmysly, které se značně lišily od toho, co se v naší zemi opravdu od května 1945 začalo dít. (sportovec)

(více)

Recenze (3)

Ilicka 

všechny recenze uživatele

Poválečné shrnutí působení Československa za druhé světové války. Vím, že z dostupného materiálu to jinak vyrobit nešlo, ale film vypadá, jako by čeští vojáci celou válku pořádali nekonečné přehlídky. Dokument je taky dost podřízen dobové atmosféře a náladám v Československu 1945. (LFŠ 2011) ()

Reklama

sportovec 

všechny recenze uživatele

Zcela neznámý a jen velmi vzácně promítaný dokument vynikajícího českého režiséra - jeho osud paralelou připomíná životní příběh Gustava Machatého - v původní a působivé montáži válečných filmů světové dokumentární dobové kinematografické produkce i proslulých Lamačových filmových zpravodajských měsíčníků z prvních měsíců druhé světové války je účtem, který londýnská exilová druhoodbojová vláda předložila svému lidu po návratu do Prahy. Vrcholem - obsahovým i ideovým - je Benešovo vystoupení, které věcně a přesně naznačuje první kroky obnovené demokracie v osvobozené, byť o Podkarpatskou Rus nedobrovolně zmenšené vlasti. Také tento černobílý šperk by si zasloužil převedení na dévédéčkové nosiče a přiměřenou popularizaci pro všechny generace. Neznámé totiž v tomto případě znamená nové, poutavé, vtahující, obohacující, posilující. Je to málo? Je to víc než mnoho. ()

Reklama

Reklama