Komentáře uživatelů k filmu (58)

 • T2
  ****

  Rozpočet $30miliónovTržby USA $5,791,328Tržby Celosvetovo $29,658,000║ Na Nemcov dosť slušná filmárčina, hlavne pútavo podané, miestami aj primerane drsné, herecky na úrovni. /70%/(4.10.2008)

 • Subjektiv
  **

  "Ten blázen (Koperník), chce otočit celou astronomickou vědu," pravil Martin Luther, ale nikoliv v tomto filmu. Jeho myšlenka, že Písmo je nadřazeno (také) rozhodnutím koncilů a papežů, však nechybí. Dozvíme se, že Luther neuznával kněžský celibát, který považoval za nepřirozený, leč hezky jadrná věta: "... To by mohla kúrie docela dobře zakázat i sraní," ta ve snímku nezazní, stejně jako cokoliv, co by snad mohlo vyvolat podezření, že se Luther neštítil sprostých slov. Což je opravdu nutné adorovat historické velikány takhle trapným zamlčováním faktů? Opravdu by tak ublížilo jeho pověsti, že z úst vypouštěl slova jako "srát"? Žel nepatřičností historických i filmových není ještě konec. "Rozum je největší nepřítel víry. Každý, kdo chce být křesťanem, musí svoje oči odtrhnout od svého rozumu," vytrhl možná Subjektiv lehce z kontextu, který film mohl uvést, upravit, vysvětlit. Neučinil tak, kdepak. Luther sice zůstal plamenným kazatelem, odpůrcem odpustků, zhýralého života vysokého kléru, překladatelem Bible a vůbec hlasatelem mnoha sympatických názorů, ovšem vše, co by bylo možno vnímat negativně, ať jste luterán, katolík či ateista, to vše bylo zamlčeno. Zůstal jen romantický bojovník proti útlaku, ohlupování a okrádání lidu. Doba, která musí respektovat všechna náboženství s jejich velkými persónami, si takový přístup žádá. Masovost si žádá další věci - z dialogů je znát, že každá postava cítí, že teď se píšou dějiny, neváhá a glosuje o sto šest. A k čemu slouží v mnoha (většině?) moderních filmech hudba? Přeci k tomu, aby se divák nenudil, když se děje něco "pomalejšího" - pusťte mu prima muziku, co zní akčně nebo monumentálně a užije si i pomalý průchod procesí. Možná si u něj i popláče. Silné **.(30.11.2009)

 • Jossie
  ***

  Dějepis mi nikdy nešel a tak uvítám každý historický film, který mi přiblíží nenásilnou formou nějakou tu významnou historickou osobnost. Snímek je natočen celkem slušně, i když Joseph Fiennes je určitě charismatičtější, než byl sám Luther, jen mě poněkud otrávila skutečnost, že vystřihli scénu, ve které si zahrál v komparsu můj syn :)).(6.9.2006)

 • Lynn
  ****

  Martin Luther byl vážně magor a fanatik ! Tedy alespoň to tak vypadá podle tohoto filmu. Joseph Fiennes vynikající, to je prostě Luther sám. Cením si i historické přesnosti snímku (tedy podle toho co vím ze školy).(25.12.2005)

 • sportovec
  *****

  Poněkud idealizovaný, ale nikoliv nepřesný obraz jedné z nejvýznamnějších osobností reformního křesťanství a tvůrce spisovné němčiny, který se považoval za žáka svého skvělého českého předchůdce Jana Husa. Živý Luther byl - zdá se - osobnostně podstatně složitější i lidovější než je jeho filmová podoba (viz jeho tradovaný slavný výrok "Žeru jako Čech a chlastám jako Němec"). Základní skutečnosti Lutherova života ovšem zkresleny nejsou a pohled na jeho osobnost má daleko k nekritickému obdivu. Skutečnost, že ve filmu si zahrály i české exteriéry, považuji za přínosnou (v hraném filmu je důležitá věrohodnost, nikoliv protokolárně doslovná přesnost). Skvěle natočené jsou scény jak Lutherova vyvzdorovaného přechodu do kněžského stavu, tak deziluzí z tehdejšího rozvratu "nevěstky babylónské", jak dobově nazývali katolickou církev její tehdejší evangeličtí kritici. Vynikající, v řadě ohledů s Finniesovým Lutherem kongeniální je Peter Ustinov jako saský kurfiřt Bedřich-Fridrich Moudrý a neméně přesvědčivě působí i mladá anglická herečka Claire Coxová jako Lutherova životní láska partnerka Katherine von Bora. Další skutečnosti života tohoto evangelického revolucionáře mravů a objevného teologa se do filmu nedostaly (mimo již zmíněné čarodějnické procesy to platí o setkání s Thomasem Münzerem i vývoji Lutherových postojů k německé selské válce). Přesto celek filmu zásluhou režie Erica Tilla, která ze scénáře dokázala vytěžit maximum, působí svěže, neotřele a Lutherův obraz, který podává, inspirativně a podnětně. Otázkou zůstává, nakolik můj názor může platit i pro českého nebo mimoněmeckého diváka.(20.10.2007)

 • TheDarKnig
  ****

  Luther stojí a padá na Fiennesovi a jeho proměně v nejslavnějšího reformátora. Naštěstí těch pádů není příliš, takže v pohodě pěkné 4 hvězdy. Vždy ocením nějaký takový komornější snímek z historie, který neulítavá na zběsilé akci, nabušených hrdinech a hrdinských proslovech. Ke štěstí mi stačí jen pár dobře mířených Lutherových myšlenek, přibití 95 tezí a občasné záběry snažící se o nějakou poetiku. A v závěru jsem byl štastný spolu s nima.(19.10.2008)

 • berg.12
  ***

  Pro mne mírné překvapení, zas tak strašná protestantská agitka, jakou jsem i podle obalu DVD čekal, to není. I když historici pravděpodobně spokojeni příliš nebudou a třeba o Lutherově aktivní účasti na čarodějnických procesech se už nedozvíte. Film v základech nastiňuje Lutherův život a hlavní teze jeho reformy. 30.mil. rozpočet není pro Německo zcela běžnou záležitostí a na filmu je opravdu znát. Vedle výpravy a hereckých výkonů však příliš mnoho nezaujme. Ve spíše televizním formátu těží film především z dialogů a z citového pohnutí, které třeba v případě malé Grety u mě hraničilo s citovým vydíráním. I když podle slov režiséra šlo především o zobrazení Luthera v té lidské rovině, určité glorifikaci se film nevyhne. Ale nekouká se na to nejhůř.(22.4.2006)

 • tahit
  ***

  Dramatický příběh muže křesťanské víry, který se ztotožňoval více s autoritou Ježíše Krista, než se samotnou církví, je celkem zajímavě natočen. Jeho duchovní zápas s církví věrně zobrazen. Na druhé straně si myslím, že některé jeho životní teze zde zůstávají jenom nakousnuty, otevřeny a zcela nevyjasněny. Nutno ještě dodat, že jeho život je zde podán zjednodušeně a hodně jednostranně.(20.3.2011)

 • misterz
  ****

  Výprava, kostýmy a Joseph Fiennes, to sú tri základné oporné body snímku, ktoré milo prekvapili. Tiež nemožno uprieť dodržiavanie historických reálií a udalostí, pomerne verne si tu divák prejde všetkými zásadnými udalosťami života tejto zaujímavej historickej postavy, dokonca niekedy až do nečakaných podrobností (vrátane nepríjemného Lutherovho súhlasu s potlačením sedliackeho povstania). Avšak niektoré udalosti a postavy okolo filmového Luthera boli ukázané iba z jedného pohľadu - spoločnej viery, pričom nová reformovaná viera tu bola prezentovaná ako hlavný (ak nie jediný) dôvod prečo sa semienko reformácie podarilo pomerne jednoducho a rýchlo v nemeckých krajinách zasiať. Pritom to nie je tak úplne pravda, všetci predsa dobre vieme, že niečo také prišlo nemeckej šľachte veľmi vhod, keďže požiadavky Ríma boli na obyvateľstvo a aj ich samotných v tých časoch už veľmi vysoké. Takže po ekonomickej stránke dať Rímu zbohom znamenalo veľkú úľavu. Koniec filmu mi prišiel trocha odbitý, napr. Luther mal s Katarínou veľa detí o ktorých tu nebola ani zmienka, tiež by ma zaujímalo filmové spracovanie jeho posledných rokov a dní. Toho som sa ale nedočkal, škoda. Avšak aj napriek tomu ide o veľmi vydarenú mozaiku obdobia počiatkov reformácie. 75/100(20.11.2015)

 • m.krudenc
  *****

  Co se týče herectví, mě osobně to přišlo parádní. Co se týče myšlenky a filmového zpracování, výborné. Hudba fajn. Zápletka mě tak chytila, že jsem se nemohl odtrhnout od obrazu, abych o něco nepřišel. Nejlépe však hodnotím soudní proces, kde Martin Luther jasně stojí za svým a tvrdí že největší váhu která by měla být v křesťanství je Písmo a Ježíš Kristus. Hned jsem si uvědomil, že církev, podle zakladatelova (Ježíšova) vzoru taková měla být. Nemá jít o moc, právo a autoritu ve světě, ale o dobro, charitu a spásu člověka.(10.5.2015)

 • Adam Bernau
  *

  Martin Luther - neohrožený hrdina Západu s biblemi zavěšenými proklatě nízko. Veškerý kompars mu po celý film fandí ("Martin jim to natřel", "Rovnoprávnost!" atd.), ale skutečný vzmach Reformace i dobové bouře se odehrávají jakoby kdesi vzadu, daleko. Luther vystoupí proti odpustkům, pak je souzen, pak je zajat kurfiřtem, pak jsou nějaké rebelie a krveprolití, pak se Luther ožení a pak evangelická knížata předkládají vyznání víry v Augspurku. Aniž by tuto skládanku na druhé straně vyvažovalo niterné soustředění na Lutherovu osobnost (která si o to říká svým klíčovým významem pro evropskou civilizaci i svou nevšední povahou). Zkrátka všechno a nic. Vávrův komunistický Hus je působivější, uchopitelnější a ve své nepokryté ideologičnosti poctivější než tento chudý povrchní film, pro seznámení s historií Reformace příliš útržkovitý, pro cokoli hlubšího příliš plochý, zoufale se jen snažící dojmout osvědčenými hollywoodskými způsoby. Zápasy Lutherovy povahy nebývalé vnitřní urputnosti, přes vlastní pochybnosti jdoucí po podstatném, naznačeny srandovními nočními "boji s ďáblem", což sice odpovídá skutečnosti, ale zde vyznívá spíš parodicky a poněkud bez kontaktu s Lutherem dne. Vyložený průšvih tento film není, Lutherův vývoj je v konturách naznačen, přítomné historické motivy jsou v zásadě věrné (pokud vím), dobová města hezká, závěrečné sklánění hlav evangelických říšských knížat přece jen vzalo za srdce (ačkoli ve srovnání s působivostí Žižkovy přísahy v závěru zmiňovaního Jana Husa je i tato scéna chabá jako všechny). Dokonce některé Lutherovo kázáníčko (ať autentické nebo smyšlené) na mě zapůsobilo jako silná inspirace u srovnání s dobroduchou rozkecaností i vynikajících současných kazatelů mé církve. Ale celkově je to vývar z vyvařeného vývaru, s postavami co možná přizpůsobenými dnešnímu divákovi. Dále viz Subjektiv a Shushika (i když v kontextu Lutherova vystoupení moc nepobírám formulaci "...jednoho z nejvlivnějších proudů současného protestantizmu").(15.4.2014)

 • Šandík
  ****

  Natočit dobře historický životopisný film je pro filmaře asi jeden z vůbec nejtěžších úkolů. Autoři totiž musí nejprve vysvětlit reálie dané doby a teprve pak mohou začít samotné vyprávění. Samozřejmě čím hlouběji do minulosti, tím více je ono vysvětlování reálií důležité. Tvůrci samozřejmě mají i druhou možnost, nevysvětlovat, divák ovšem pak může být dějem poněkud zmaten. Nejinak je tomu i u filmu Luther, který do jisté míry trpí obojím. V první půlce vysvětluje velmi svědomitě, tak moc, že na Luthera samotného v podstatě zbyde jen pár scén. Pouze informovaný divák tak asi pochopí, jak důležité pro Luthera bylo například to, že mohl intenzivně studovat Nový Zákon. Ostatně, celá proměna tápajícího dominikánského mnicha ve výborného teologa se odehraje v podstatě během jediného střihu. Ve druhé polovině filmu si sice tvůrci Luthera všímají více, ale zase do jisté míry rezignují na vysvětlování reálií. Neinformovaný divák asi nepochopí politické otázky, netuší jakou roli hrál císař a jakou kurfiřti, co vedlo k selským bouřím, co přesně se odehrálo v Augsburgu atp atd. Film ostatně v úplně šíři nesděluje vlastně ani základní Lutherovy teologické myšlenky, jejich radikálnost a dopad. Neinformovaný divák se nedozví například to, jak pronikavou změnou bylo ospravedlnění pouhou milostí... Chtě nechtě lze říci, že film líčí Lutherův život doslova z rychlíku a obdobně zjednodušené je i podání souvisejících historických okolností. V mezích filmového média ovšem asi nelze sdělit o mnoho více... Nutno říci, že herecké ztvárnění jednotlivých postav je skvělé a režie jednotlivých scén velmi působivá. Co mě ovšem jako historika umění celou domu nesmírně dráždilo je neuvěřitelně ledabylá práce s historickými lokacemi a reáliemi. Prakticky jediné co bylo z tohoto hlediska v pořádku byly kostýmy. Středověké kostely, v 19. století puristicky zbavené omítek a nátěrů jsou v podobném výpravném historickém filmu naprostý nonsens, stejně jako anachronické zachycení o mnoho novějších prvků, například barokní kazatelny, celé řádky novogotických oltářů, soch, vitrají atp atd... Herecké výkony: 85%, Výprava: 35%, Celkový dojem: 75%(17.3.2018)

 • KrestanFilms
  ***

  TIPseznam dalších křesťanských filmů.(1.5.2012)

 • Z0oMb3E
  ****

  V časoch keď sektári predávali odpustky ako údené v mesne, kedy pápeženské reklamné agentúry vymýšlali stále nové a nové akcie na skrátenie si pobytu v pekelnej homopárty povstal borec z nižších radov pyramídovej hierarchie a ušetril plebejcom dukát. A lúza sprostá, nečakane pri peniazoch, šla za ním. Film o človeku ktorý dáva akýmkoľvek spôsobom na frak zaostalým sektárom má u mňa veľké plus nech ho hrá akokoľvek nesympatický herec. Na druhú stranu, každému kto prehovorí neviestku kristovu aby dobrovoľne roztiahla nôžky by sa mali stavať katedrály. Samozrejme potom ich treba spáliť, lebo krajší pohľad než horiaci kostol nieje. Škaredí Nemci pred kamerami v príbehu o tom, čo u nás frčalo už vyše 700 rokov. Škoda že celá snaha sa dá opísať povestným "Z kaluže do blata!".(17.11.2012)

 • GodComplex
  **

  Produkcne nemecky silne ztrouchnively odboj Martina Luthera proti cirkevnim odpustkum. Zajimave tema, nudne zpracovani, nesympaticti herci. Stejne je to cele prilis soft revoluce, kdyby Luther poradne zabojoval proti cirkvi obecne a zpusobil by jeji kompletni rozpad, pak by to byl teprve borec o kterem se vyplati natacet filmy. 4/10(14.1.2011)

 • liquido26
  ****

  Úžasný snímek, který i přes svoje nepřesnosti, skvěle vystihuje podstatu Lutherova učení a zkaženost církve svaté. Už jen ten několika vteřinový průjezd papeže ve zlatém brnění je všeříkající. Z herců mě nejvíce zaujal Peter Ustinov. ___ SPOILER: Na konci se objevuje jedna docela velká nepřesnost, kdy se sedm kurfiřtů postaví císaři a donutí ho přijmout lutheránskou konfesi. Ve skutečnosti byli tři ze sedmi kurfiřtů katolickými arcibiskupy (a tudíž asi těžko budou podporovat Luthera) a další z nich byl český katolický král Ferdinand I. Habsburský, císařův bratr. Ale jinak dobrý :-)(15.9.2010)

 • Orlau32
  *****

  Postavu Martina Luthera, kněze, kerý se vzepřel katolické cirkvi zahral báječně JOSEPH FIENNES. Byl to mladý muž z velmi vážené rodiny, který kromě theologie vystudoval i práva. Měl na 16.století absolutně moderní myšlení, bojoval proti korupci, krádežím a sprostému kšeftování s odpustky. Tento podvodný kšeft byl pro církev a chtivých mnichů zdrojem příjmů a ožebračoval tak již velmi chudé obyvatelstvo. Film má spád, má náboj a je lahůdkou pro diváky, kteří milují historické filmy. Velmi doporučuji. Zajímavou a osvícenou roli zde hraje nezapomenutelný PETR USTINOV (v roli ochránce Martina Luthera) a strýce mladého krále.(17.4.2011)

 • rt12
  **

  Studená Německá nuda.(18.5.2014)

 • Desperado
  ****

  Život Martina Luthera začiatkom 16.storočia, ktorý rozdelil kresťanstvo na dnešnú evanjelickú a katolickú cirkev. Jeho myšlienky, pohnútky a všetky udalosti, ktoré viedli tohoto nemeckého mnícha, filozofa a teológa k v tej dobe veľmi odvážnym rozhodnutiam sa ťažko dá vtesnať do dvoch hodín, ale vďaka výbornemu medzinárodnému obsadeniu na čele s Josephom Fiennesom je tento film z nemeckej produkcie veľmi zaujímavý a pozoruhodný a donútil ma získať si viac informáciíí o tomto z historického hľadiska významnom človeku.(14.6.2005)

 • esopesokeso
  ****

  Človek, ked vidí tento film, tak si môže vravieť:" Preboha, ved tí Nemci sú tak úžasný národ..." alebo:"Netočili toto náhodou Nemci?"Ináč otec Martina Luthera bol síce baníkom, ale stal sa z neho podnikateľ, ktorý mu štúdium financoval... neviem prečo tento fakt bol vo filme prekrútený... ale akože borec.Bol to inteligent, ktorému sa nepáčilo kupovanie odpustkov, zaviedol nové móresy v cirkvi, kňazi sa mohli zosobašovať.Ale zrovna v tej dobe ako inteligentného človeka ho mohlo napadnúť, že cirkev potrebuje z niečoho platiť vojsko, aby sa mohla vysporiadať s Turkami... no nič, reformátor Martin Luther, z ktorého sa mimochodom neskoršie vykľul aj antisemitista, sa v konečnom dôsledku zapríčinil o posilnenie Osmanskej ríše, o rozmach vlády Süleymana I atd..odniesol si to Balkán, bitka pri Mohači by mohla ináč dopadnúť, postupom času si to spískal aj Cyprus atd...Allah Akbar!Nech žije protestantismus!(13.7.2013)

 • elizabeth_ba
  ***

  Přišlo mi to natočené docela dobře, sice to nemělo rozpočet, jaký by si takový film zasloužil, ale možná právě proto tam, až na několik drastických okamžiků při potlačení těch povstání, nebylo ani moc krve, což, jak zjišťuji, mám poslední dobou čím dál tím raději. Zamýšlela jsem se nad Lutherovou osobní statečností, protože, ač věděl jak dopadl Hus, dokázal předstoupit před soud, byť to nebyl soud církevní (který stejně neměl pravomoc odsoudit na smrt, to byla pravomoc soudu světského) ale právě světský soud, jemuž předsedal císař Karel V. Na druhou stranu dal Luther souhlas ke krvavému potlačení povstání, připomínajícího tak trochu naše husitství (historikům zabývajícím se touto dobou se omlouvám za tohle zjednodušení), neboť názory povstalců se odchýlily od těch jeho. Pěkná byla scéna, jak se německá knížata odmítla podrobit vůli císaře, skoro jsem jim u toho zatleskala. Filmu sice něco málo chybělo, snad proto, že byl pojat spíše jako boj za víru, Boha a odpuštění hříchů. Bylo tam pár opravdu za sdce chytajících scén jako pohřbení do posvěcené půdy nešťastného chlapce, který spáchal sebevraždu, ač tu církev tvrdě trestala zahrabáním venku za hřbitovní zdí, a vysvětlení, proč Luther k jeho činu projevil takové pochopení, nebo jeho chování k postižené holčičce. Chybělo mi tam více vztahu s manželkou Kateřinou, která se objevila až v poslední čtvrthodině filmu a až na konci jsem se dozvěděla, že spolu dlouho žili a měli šest dětí... :-) Celkem dobrý výkon podali i Joseph Fiennes ( jako Luther) a Jonathan Firth (jako kardinál Alexandro) a samozřejmě Peter Ustinov (Bedřich Moudrý). Ve filmu byla i jistá dávka humoru, kterou mám v historii ráda, a tak celkový dojem (i přes výše uvedené připomínky) byl o cosi lepší než dobrý (cca 60 - 70%)...(21.9.2011)

 • YURAyura

  ?/10 Musim na to konecne mrknout, jestli tu moji taky nevystrihli...(2.9.2010)

 • kinderman
  ***

  Pro člověka, který se živí vykládáním historie, je podobný film snadným terčem. Ale přestože se tvůrci dopouštějí (nutného?) zjednodušování, je duchovní vývoj reformátora Martina Luthera podán docela přitažlivě. Z několika odhalených podivností (jak je možné, že film pokrývá několik desítek let, ale na J.Fiennesovi nejsou patrné příznaky stárnutí?) aspoň jedna: na obranu reformace se proti císaři Karlu V. postaví všichni 4 světští kurfiřti (tedy volitelé římského císaře). Skutečnost, že by toto gesto udělal i český král (kurfiřt a Karlův bratr Ferdinand Habsburský v jedné osobě), se nejeví příliš pravděpodobná.(19.3.2007)

 • Morholt
  ****

  Pořádně zfilmovaný příběh o jednom z milníků křesťanských, a vlastně i světových dějin, dlouho chyběl a jsem rád, že se to Ericu Tillovi docela povedlo. Jsou zde vykresleny pohnutky, které vedly Luthera k sepsání 95ti tezí, poprask, které v Římě způsobily a i rozčarování nad tím, jak si jeho myšlenky lidé špatně vyložili a k čemu jeho učení, v některých případech, vedlo - asi tak by se cítil Jan Hus, kdyby se ocitl uprostřed kališnického běsnění. Luther je zde vykreslen poněkud idealizovaně a jeho boj s vnitřními démony mi připadal poněkud zbytečný, ale jinak oceňuji historickou přesnost. Joseph Fiennes, jakkoliv je fyzicky Lutherovi nepodobný, zahrál tuto postavu skvěle a upřímně řečeno teď bych si v Lutherově roli nedokázal nikoho jiného představit. Potěšil i Peter Ustinov v menší roli říšského knížete a samozřejmě české reálie. Další z filmů do hodin dějepisu. 80%(1.4.2009)

 • jjpkohoutek
  ***

  Dělají z něj nadintelektuála, chudáka a poukazují na mnoho věcí, ale ne ve zcela objektivním světla, jak už to bývá...(6.8.2012)

 • MiGi87
  *****

  Dávám nakonec 5* za to, že se nemůžu nabažit předposlední scény, jak se knížata vzepřou Karlovi, za to si to těch 5 opravdu zaslouží. Dokonce mě to přimělo najít si nějakou knížku o tomhle konkrétním říšském sněmu, jestli to tam probíhalo opravdu aspoň trochu podobně. Krásný film.(15.6.2011)

 • majo25
  ****

  Zaujímavý historický snímok pre divákov cirkevnej histórie neoblažených, ktorému nie je cudzia ani za hrsť tej akcie. Fiennes je celkom charizmatický mladík, ktorý sedí do role pichľavého a zapáleného kazateľa podrývajúceho cirkevné autority. Trochu premrštená stopáž obnáša pár hluchých miest, príbeh by si žiadal oživiť lepšou hudbou a záver je mierne vágny, ale inak nemecký životopopisný počin nesklamal.(6.4.2016)

 • strelenaL
  *****

  O zpracování filmu protestanského kněz Martina Luthera jsem měla jisté obavy. Protože natočit bibliografický film dá dost práce i když máte dostatek podlkladů a důvěryhodných zdrojů. Film ukázal jasně jaké bylo zaplést se s církví v tak nelehké době. Díky tezím, které pověsil na dveře kostela Martin Luther jasně ukázal, že se církve nezalekne a bude bojovat a vyklíčí mezi lidmi bohybnosti o důvěře v církevní patriárcháty.(28.7.2011)

 • uzzi
  ****

  Jak může dopadnou didaktické převyprávění života Martina Luthera ( od vstupu do augustiniánského kláštera a po uznání jeho tezí)? Měl jsem za to, že v nudném výkladu skutečností utone hlavní reformátorská myšlenka a v levných kulisách usne i ten poslední odvážlivec. Přitom tento nenápadný film dokonale převádí skutečnou podstatu jeho tezí. Křesťanství samo o sobě vystavěné na kostře pohádek, svatých relikvií a dalších nesmyslů, zde není démonizováno, pouze je jasně naznačena cesta čistším proudem a "návrat" k podstatě. Hlavní roli bezchybně vystřihl Joseph Finnes a přidal Lutherovi uhrančivý vzhled a samozřejmě mírně idealizovanou čistotu. Pro ty, kteří mají rádi historii a nevadí jim delší konverzace o něčem, tak ti zde najdou co hledají. Překvapilo mě, že film který je od začátku do konce nasákly svěcenou vodou a kouří z něj kadidlo, není jen hloupou agitkou na Luthera s haldou svatých výkřiků. Celkem obstojně dopadla i výprava a ač je znát, že produkce nebyla z nejbohatších, výsledek nedělá ostudu. 80%(22.4.2008)

 • Aslan
  ***

  Inšpiratívny príbeh o mužovi, ktorý chcel zmeniť svet, a podarilo sa mu to. Po jeho živote už nikdy nebol taký akým bol predtým. Ten ktorý hľadal liek na chorobu, spôsobil že sa ešte viac rozšírila. S katolíckeho pohľadu je tento muž je kontroverzný a vždy bude musieť byť.(7.10.2015)

 • Yangus
  ****

  Tento film ukázal jací jsou lidi svině a jak rychle se zkomolí myšlenka reformátora. Křesťanství to taky netrvalo nijak dlouho a odbočilo, Zastupcům Luthera stačilo na zradikálnění myšlenek několik dnů a stačilo to aby zbytečne umírali lidé.(1.8.2010)

 • lucascus
  *****

  Já jsem nadmíru spokojen, Fiennes podal úžasný výkon, dobové kostýmy nádherně dolazovaly už tak dobrou atmosféru, a to, že byly některé maličkosti z Lutherova života zamlčeny - to mi nevadí, ve které filmu tomu tak není...prostě po dlouhé době jsem shlédl zase dobrý film...Tvůrcům děkuji....teď by to chtělo natočit pro změnu něco o Janu Husovi - protože ten ne moc dobrý film od Vávry mi prostě nějak nesedí..(10.2.2011)

 • Kuny27
  *****

  Co se týče herectví, mě osobně to přišlo parádní. Co se týče myšlenky a filmového zpracování, dost dobré. Hudba fajn. Zápletka mě tak chytila, že jsem se nemohl odtrhnout od obrazu, abych o něco nepřišel. Nejlépe však hodnotím soudní proces, kde Martin Luther jasně stojí za svým, a největší váhu, která by měla být v křesťanství je Písmo a Ježíš Kristus. Dost jsem si uvědomil, že církev, podle zakladatelova (Ježíšova) vzoru taková to neměla v žádným případě být. Nemá jít o moc, právo a autoritu ve světě, ale ve vlastních životech, což, jak jsme mohli vidět, nebylo a bohužel často není. Nicméně abych poskytl i kritiku, tak mi přišlo, že to z Luthera dělalo až moc velkého klaďáka a radši se neukazovali věci, které by ho mohli ve filmu nějak shodit. Ovšem celkově dávám slabších 5 hvězdiček, které si to zaslouží jen kvůli soudnímu procesu...(25.2.2013)

 • Viburnus
  ****

  Jen jsem měl dojem, že Luther byl víc blond ;-) Ne, opravdu se mi to líbilo, moc faktů okolo Luthera neznám, jen to ze školy, ale zdálo se mi to důvěryhodné i dobře zahrané(27.1.2006)

 • Horak
  ***

  Zatím poslední filmové zpracování Lutherova příběhu se nevyhnulo nejčastějšímu problému historických snímků, a to přílišné popisnosti. Zvláště pak závěr s Lutherovou svatbou je zestručněn na maximum. Nicméně herci své party uhrávají, zvláště pak Ustinov si Fridricha obzvláště užívá. Celkově průměrný historický film.(2.5.2007)

 • strikeman
  ****

  Ke snímku jsem přistupoval se značnou nedůvěrou (vždyť je to made in Germany), ale nakonec jsem byl poměrně příjemně překvapen. Sice je zde prezentováno dost černobílé vidění a Fiennes v některých místech trochu neúměrně přehrává, ale i tak se jedná o celkem zdařilé historické drama na nedělní odpoledne... 74% :-)(29.11.2009)

 • Historik85
  ****

  Docela působivé. Takhle nějak by se měly dělat historické filmy pro laiky. Chtělo by to ale lepší chronologii - sem tam ukázat letopočet, jména protagonistů atd., lepší hudba by taky neuškodila.... 80%(11.6.2008)

 • Kakho-oto
  ***

  Vzhledem k historické velikosti by si Luther určitě zasloužil kvalitnější film. Snímek je místy vyloženě nudný, Joseph Fiennes dle mého názoru často přehrává a vůbec je to herec, který mně moc nesedí. V roli židovského enkávédisty ve filmu Nepřítel před branami mně sedí, ale jako Luther či Shakespeare rozhodně ne. Poslední třetina filmu je hodně dobrá, ale ani ta nemohla mé hodnocení zvednout výše. Čisté tři hvězdičky a ani o píď více! Vávrovy filmy o Husovi či Komenském jsou lepší než Tillův Luther. Právě Husa mohli tvůrci tohoto filmu alespoň zmínit, byl to pro Luthera v mnoha jeho názorech vzor. Howgh!(28.11.2009)

 • Faila
  ****

  Příběh o šíření pravdy, o boji s mocnými, o zmanipulovaném davu, který si pravdu vždycky převezme po svém, o bezmocnosti, o ztrácení síly, o marnosti všeho a o naději, že někdy boj s větrnými mlýny není marný až tak.(8.6.2011)

 • xenopus
  ***

  Jako Čech film asi hodnotím trochu jinak než Němec, nicméně: z toho, co si pamatuju z dějepisu, historická fakta sedí. Jako historický životopisný film zřejmě věrohodné. Pochválit musím výpravu, kostýmy i snahu o autentičnost (i když pohled na Pernštejn s popisem Worms mě rozesmál). Pochválit ale nemůžu jakési adorování Luthera, který určitě nebyl takto černobílý hrdina, jak je ve filmu popisován. Další věc - hudba - do hodně scén mi vyloženě neseděla a celkově mi přišla taková monotónní a bez nápadu. Místy špatně uvěřitelný Fiennes coby Luther nicméně podává dobrý výkon, Peter Ustinov ve své poslední roli ovšem výkon výtečný. Filmu poněkud došel dech a ajfr a druhá polovina se změnila v jakýsi sled epizod, kde děj plyne jaksi méně souvisle než v té první a jednotlivé scény na sebe tak těsně nenavazují (neškodil by sem tam letopočet...). Poněkud zkratkovitě byl vylíčen vztah s Lutherovou ženou, ze kterého se dalo vyždímat víc - a ještě lépe by to vykreslilo charakter reformátorův. Celkově: hodně odvedené práce kvalitně, ale mezery tu byly -> Silnější tři.(1.1.2010)

 • DJ Kritik
  ****

  Výborný film o reforme katolíckej cirkvi v 16. storočí. Škoda len, že je vynechané povstanie a rebélie, a ani nie sú vo filme definované hlavné rozdieli s ktorými nová cirkev vznikla. Absencia nosnej melódie tiež len poukazuje, že snímka vznikla len s nízkym rozpočtom. Ale i tak je to jeden z tých lepších historických filmov.......... .............. ................. ........ .............................. ...... . Vtiahnutie do deja: ***** Realita: *** Myšlienky: **** Hudba: ** Výprava: ***(22.6.2010)

 • siloalampa
  ****

  Čo sa týka obrázkov - pekné, čo sa týka samotnej Lutherovej filozofie - veľmi prízemné... Do filmu by sa patrilo vtesnať viac jeho myslenia, učenia, cirkevných zmien o ktoré sa zaslúžil a podobne. Keď si film pozrie obyčajný laik, vidí protestujúcich, mŕtvych a bojujúcich, ale nedozvie sa celkom presne prečo, začo a načo... Som katolík a evanjelická cirkev je oproti tej našej veľmi lákavá, racionálna a pôsobivá(najmä v dnešných časoch), ale nemyslím, že Ježiš si želal jej revolúciu. Nie som si celkom istý, či je Luther za svoje presvedčenie v posmrtnom živote šťastným mužom. Kto vie...(31.7.2012)

 • Arsenal83
  ***

  Ako historický film je to v poriadku len v rámci hlavnej dejovej línie. Tá je žiaľ poznačená aj historickými nepresnosťami. Luther nikdy fyzicky nepribil 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu, je to už dávno vyvrátený blud, ktorý sa žiaľ stále učí na školách. Jediné, čo urobil, je to, že dané tézy poslal dvom svojim nadriadeným biskupom na zváženie. Film rovnako vidí situáciu čierno - bielo, dobrý Luther, zlí katolíci, hoci v mnohom mal pravdu. Neukazuje jeho spupnosť a vulgárnosť (skôr len bláznivosť), ani antisemitizmus, ktorý bol tak silný, že si ho za vzor zobrali aj nacisti. Dnes by si ale Luther pri pohľade na svoju luteránsku cirkev, kde oddávajú homosexuálov, svoju reformáciu zrejme rozmyslel, to je tiež fakt. Herecky mi Fiennes ako predstaviteľ Luthera trochu nesedel. Aj po rokoch ostal vychrtlý, čo nejako nekorešponduje s Lutherovymi obrazmi.(10.2.2017)

 • Antonius
  ***

  Je to takový pěkný televizní film s hvězdným hereckým obsazením. Filmaři Lutherovi fandí a mnohé je podáno dosti zjednošeně, čemuž se ale film tak jako tak vyhnout nemohl. Filmový Luther je možná až moc velký fešák a dobrák. Přínosem filmu je, že přitažlivou a stravitelnou formou předkládá základní informace o německé reformaci a v mnoha lidech vzbudí zájem o nastíněné otázky historické i teologické.(18.6.2006)

 • Anitta
  ****

  ...za slušnou historickou přesnost a Josepha Fiennese (ani ne tak za jeho herecký výkon, jako spíš za tu roli)(4.5.2008)

 • Achab
  ***

  Zajímavý film, nicméně přikrášlující pravou povahu samotného Luthera, který je glorifikován křestanskou denominací augsburského vyznání. Lutherovi se nedá upřít obrovská snaha o změnu stávajících poměrů v církvi i v lidové umělé zbožnosti, obrovský přínos ve formě zpřístupnění a výkladu Bible laické společnosti. Nicméně Luther byl velmi vznětlivý, hádavý, napadal kde koho, požíval ve svých projevech neuvěřitelné vulgarismy a byl antisemita, což nabubřelo o několik století později i kvůli němu do katastrofických rozměrů. Navíc do jeho teologie mu mimo jiné nezapadal list Jakubův, což ve filmu nezaznělo.(5.12.2009)

 • honzic
  ***

  Poměrně zdařilý historický film, který obsažně informuje o Lutherově životě, sice je to typicky německy a poměrně nudně, ale zase zde není tolik patosu jako u amerických filmů. Rozhodně je to koukatelné a poučné. Hodnocení: 65 %(30.10.2010)

 • majky19
  ***

  Velmi dobře zpracované životopisné drama, pojednávající o velmi významné osobnosti církevních dějin, reformátorovi Martinu Lutherovi. Jsou zde zobrazeny základní a stěžejní etapy jeho života, období studií, rozepře s nejvyššími představiteli církve a samozřejmě i jeho dílo, přičemž mezi jehož nejvýznamnější počiny patřil překlad Bible do němčiny. Osudy Martina Luthera mi do jisté míry velmi připomínají i osud Jana Husa jen s tím rozdílem, že Martin Luther se vyhnul smrti na hranici, přestože často i on sám balancoval nad samou propastí.(22.10.2017)

 • X-tREmE
  *****

  Presvedčivé výkony hercov, vynikajúci námet a hlavne skvelý celkový dojem z filmu.(21.6.2005)

 • MariusDee
  ****

  Tak takhle nějak vypadá ideální obraz reformátora Martina Luthera. Ne, že by film něco překrucoval nebo snad lhal. Chybí nám ale všechny rozpornější stránky Lutherovy osobnosti. Rovněž politické motivy reformace se nám trochu vytrácejí v záplavě všeobecného náboženského rozhorlení. Nemá však smysl volat po věrné historické rekonstrukci. Luther je dnes už více náboženskou ikonou než historickou osobností. Je jedním ze symbolů boje proti katolické demagogii a reprezentant reformačních ideálů. Každá ideoogie má své hrdiny i mučedníky.(16.12.2009)

 • siki37
  ***

  životopisy by mali byť verné, aby si divák urobil vlastný názor o danej osobnosti, avšak tento životopisný film ukazuje len svetlé stránky Luthera, o temných stránkach mlčí. Je fakt, že Luther preložil Bibliu do nemčiny, no neprekladal ju sám a popri svojom reformátorstve napísal aj knihu O židoch a ich klamstvách, ktorú si nacisti zobrali za svoj vzor. Bol to predsa deň Lutherových narodenín, keď národní socialni robotníci uskutočnili krištáľovú noc, presne podľa tejto knihy vypálili synagógy a následne skonfiškovali židom majetok, prinútili ich manuálne pracovať, zakázali im učiť, zrušili pre nich záruky bezpečnosti. Škoda, že o tom vo filme nepadla ani zmienka. Asi sa objednávateľ tohto filmu bál, že u diváka prevážia záporné dojmy nad pozitívnymi, no čo už, nemôžem to považovať za biografický snímok, je to len evanjelická propaganda.(9.9.2010)

 • Flopps
  ***

  Televizní film, ktereý i přes několik historických nepřesností daných spíše lokalitami, kde se natáčelo, celkem slušně popisuje život jedné z nejvýznamnějších postav moderních náboženských dějin. Doporučuji těm, kteří mají chuť znát, ale jsou líní číst knihy...(7.10.2010)

 • desnik
  ***

  Jak už bylo řečeno....Luther v tomto podání je spíš zpracován v lidštější a sympatické podobě...chybí spousty zásadních informací, které k němu bezpochyby patří. Ale rozhodně film patří k těm povedenějším životopisným snímkům. Hlavně asi díky Josephovi, protože jeho herecký projev je velkým uměním ve všech směrech!!!(2.3.2012)

 • gizi
  ***

  Nic moc, ale aspoň trochu neznalci historie něco přineslo. 60%.(22.10.2017)

 • DrifterSoul
  ***

  Historicky zajímavé, výpravné a doprovázené příjemným hudebním doprovodem. Děj však někdy působí ploše, idealizovaně a nepřesvědčivě. Historická osobnost takového formátu a celoevropského významu by si zasloužila komplexnější a objektivnější ztvárnění.(29.10.2017)

 • Kozlowski8
  ****

  Biografický příběh významného církevního reformátora a jeho vleklého boje proti zkostnatělému církevnímu aparátu, vzdalujícího se od historických ideí a vyznačujícího se korupcí a povýšenectvím...Pěkně natočený film, který představuje nejen reformátorskou činnost Martina Luthera, ale i jeho vnitřní boj a vnitřní rozpory po tom, co při návštěvě Říma pozná realitu stavu církve, která je velice vzdálená od křesťanských ideí. Joseph Fiennes jako by byl pro roli předurčen - zhostil se jí skvěle. Pochvalu ale zaslouží také ostatní herci, i ti v drobnějších rolích. 75%.(18.12.2017)

 • JB001
  ****

  Byl jsem mile překvapen. Celkovým zpracováním tohoto složitého tématu i Lutherovi osobnost. Kromě Fiennese se mi moc líbil Petr Ustinov ale i další se zhostili svých rolí víc než dobře. Výborný historický film, který jasně ukazuje, že papež není zástupcem Boha na zemi a že spasení si za prachy nekoupíš. Není totiž jiné cesty k Bohu než vírou v Ježíše Krista... Jinak jsem si všiml, že film byl natočen v německo-italsko-české koprodukci a přišlo mi, že některé scény byly natočeny na hradě Perštejn, ale v titulcích jsem to nikde neobjevil...(21.7.2011)

 • Zofan
  ****

  Here I Stand. I Can Do No Other! 4,5*(22.6.2012)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace