Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Německý režisér Eric Till natočil zajímavý biografický film o slavném protestantském knězi Martinovi Lutherovi, který se v 16. století postavil do čela reformačního hnutí a pro Vatikán se tak stal úhlavním nepřítelem církve. Mladý Luther, který studuje práva, se rozhodne, že vstoupí do kláštera, navzdory odporu ambiciózního otce. Když je jako mnich vyslán do Říma, přijíždí do Svatého města s mnoha ideály, ale místo čisté víry se setkává s korupcí, povýšeností a zkostnatělou církevní hierarchií. Čeká na něho nelehký a vleklý boj s církevní i světskou mocí, je obviněn z kacířství a jeho snaha vrátit se ke kořenům křesťanství odstartuje reformaci, která otevře dveře novým možnostem šíření víry. (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (65)

T2 

všechny recenze uživatele

Rozpočet $30miliónovTržby USA $5,791,328Tržby Celosvetovo $29,658,000║ Na Nemcov dosť slušná filmárčina, hlavne pútavo podané, miestami aj primerane drsné, herecky na úrovni. /70%/ ()

Subjektiv 

všechny recenze uživatele

"Ten blázen (Koperník), chce otočit celou astronomickou vědu," pravil Martin Luther, ale nikoliv v tomto filmu. Jeho myšlenka, že Písmo je nadřazeno (také) rozhodnutím koncilů a papežů, však nechybí. Dozvíme se, že Luther neuznával kněžský celibát, který považoval za nepřirozený, leč hezky jadrná věta: "... To by mohla kúrie docela dobře zakázat i sraní," ta ve snímku nezazní, stejně jako cokoliv, co by snad mohlo vyvolat podezření, že se Luther neštítil sprostých slov. Což je opravdu nutné adorovat historické velikány takhle trapným zamlčováním faktů? Opravdu by tak ublížilo jeho pověsti, že z úst vypouštěl slova jako "srát"? Žel nepatřičností historických i filmových není ještě konec. "Rozum je největší nepřítel víry. Každý, kdo chce být křesťanem, musí svoje oči odtrhnout od svého rozumu," vytrhl možná Subjektiv lehce z kontextu, který film mohl uvést, upravit, vysvětlit. Neučinil tak, kdepak. Luther sice zůstal plamenným kazatelem, odpůrcem odpustků, zhýralého života vysokého kléru, překladatelem Bible a vůbec hlasatelem mnoha sympatických názorů, ovšem vše, co by bylo možno vnímat negativně, ať jste luterán, katolík či ateista, to vše bylo zamlčeno. Zůstal jen romantický bojovník proti útlaku, ohlupování a okrádání lidu. Doba, která musí respektovat všechna náboženství s jejich velkými persónami, si takový přístup žádá. Masovost si žádá další věci - z dialogů je znát, že každá postava cítí, že teď se píšou dějiny, neváhá a glosuje o sto šest. A k čemu slouží v mnoha (většině?) moderních filmech hudba? Přeci k tomu, aby se divák nenudil, když se děje něco "pomalejšího" - pusťte mu prima muziku, co zní akčně nebo monumentálně a užije si i pomalý průchod procesí. Možná si u něj i popláče. Silné **. ()

Jossie 

všechny recenze uživatele

Dějepis mi nikdy nešel a tak uvítám každý historický film, který mi přiblíží nenásilnou formou nějakou tu významnou historickou osobnost. Snímek je natočen celkem slušně, i když Joseph Fiennes je určitě charismatičtější, než byl sám Luther, jen mě poněkud otrávila skutečnost, že vystřihli scénu, ve které si zahrál v komparsu můj syn :)). ()

Lynn 

všechny recenze uživatele

Martin Luther byl vážně magor a fanatik ! Tedy alespoň to tak vypadá podle tohoto filmu. Joseph Fiennes vynikající, to je prostě Luther sám. Cením si i historické přesnosti snímku (tedy podle toho co vím ze školy). ()

sportovec 

všechny recenze uživatele

Poněkud idealizovaný, ale nikoliv nepřesný obraz jedné z nejvýznamnějších osobností reformního křesťanství a tvůrce spisovné němčiny, který se považoval za žáka svého skvělého českého předchůdce Jana Husa. Živý Luther byl - zdá se - osobnostně podstatně složitější i lidovější než je jeho filmová podoba (viz jeho tradovaný slavný výrok "Žeru jako Čech a chlastám jako Němec"). Základní skutečnosti Lutherova života ovšem zkresleny nejsou a pohled na jeho osobnost má daleko k nekritickému obdivu. Skutečnost, že ve filmu si zahrály i české exteriéry, považuji za přínosnou (v hraném filmu je důležitá věrohodnost, nikoliv protokolárně doslovná přesnost). Skvěle natočené jsou scény jak Lutherova vyvzdorovaného přechodu do kněžského stavu, tak deziluzí z tehdejšího rozvratu "nevěstky babylónské", jak dobově nazývali katolickou církev její tehdejší evangeličtí kritici. Vynikající, v řadě ohledů s Finniesovým Lutherem kongeniální je Peter Ustinov jako saský kurfiřt Bedřich-Fridrich Moudrý a neméně přesvědčivě působí i mladá anglická herečka Claire Coxová jako Lutherova životní láska partnerka Katherine von Bora. Další skutečnosti života tohoto evangelického revolucionáře mravů a objevného teologa se do filmu nedostaly (mimo již zmíněné čarodějnické procesy to platí o setkání s Thomasem Münzerem i vývoji Lutherových postojů k německé selské válce). Přesto celek filmu zásluhou režie Erica Tilla, která ze scénáře dokázala vytěžit maximum, působí svěže, neotřele a Lutherův obraz, který podává, inspirativně a podnětně. Otázkou zůstává, nakolik můj názor může platit i pro českého nebo mimoněmeckého diváka. ()

TheDarKnig 

všechny recenze uživatele

Luther stojí a padá na Fiennesovi a jeho proměně v nejslavnějšího reformátora. Naštěstí těch pádů není příliš, takže v pohodě pěkné 4 hvězdy. Vždy ocením nějaký takový komornější snímek z historie, který neulítavá na zběsilé akci, nabušených hrdinech a hrdinských proslovech. Ke štěstí mi stačí jen pár dobře mířených Lutherových myšlenek, přibití 95 tezí a občasné záběry snažící se o nějakou poetiku. A v závěru jsem byl štastný spolu s nima. ()

berg.12 

všechny recenze uživatele

Pro mne mírné překvapení, zas tak strašná protestantská agitka, jakou jsem i podle obalu DVD čekal, to není. I když historici pravděpodobně spokojeni příliš nebudou a třeba o Lutherově aktivní účasti na čarodějnických procesech se už nedozvíte. Film v základech nastiňuje Lutherův život a hlavní teze jeho reformy. 30.mil. rozpočet není pro Německo zcela běžnou záležitostí a na filmu je opravdu znát. Vedle výpravy a hereckých výkonů však příliš mnoho nezaujme. Ve spíše televizním formátu těží film především z dialogů a z citového pohnutí, které třeba v případě malé Grety u mě hraničilo s citovým vydíráním. I když podle slov režiséra šlo především o zobrazení Luthera v té lidské rovině, určité glorifikaci se film nevyhne. Ale nekouká se na to nejhůř. ()

tahit 

všechny recenze uživatele

Dramatický příběh muže křesťanské víry, který se ztotožňoval více s autoritou Ježíše Krista, než se samotnou církví, je celkem zajímavě natočen. Jeho duchovní zápas s církví věrně zobrazen. Na druhé straně si myslím, že některé jeho životní teze zde zůstávají jenom nakousnuty, otevřeny a zcela nevyjasněny. Nutno ještě dodat, že jeho život je zde podán zjednodušeně a hodně jednostranně. ()

misterz 

všechny recenze uživatele

Výprava, kostýmy a Joseph Fiennes, to sú tri základné oporné body snímku, ktoré milo prekvapili. Tiež nemožno uprieť dodržiavanie historických reálií a udalostí, pomerne verne si tu divák prejde všetkými zásadnými udalosťami života tejto zaujímavej historickej postavy, dokonca niekedy až do nečakaných podrobností (vrátane nepríjemného Lutherovho súhlasu s potlačením sedliackeho povstania). Avšak niektoré udalosti a postavy okolo filmového Luthera boli ukázané iba z jedného pohľadu - spoločnej viery, pričom nová reformovaná viera tu bola prezentovaná ako hlavný (ak nie jediný) dôvod prečo sa semienko reformácie podarilo pomerne jednoducho a rýchlo v nemeckých krajinách zasiať. Pritom to nie je tak úplne pravda, všetci predsa dobre vieme, že niečo také prišlo nemeckej šľachte veľmi vhod, keďže požiadavky Ríma boli na obyvateľstvo a aj ich samotných v tých časoch už veľmi vysoké. Takže po ekonomickej stránke dať Rímu zbohom znamenalo veľkú úľavu. Koniec filmu mi prišiel trocha odbitý, napr. Luther mal s Katarínou veľa detí o ktorých tu nebola ani zmienka, tiež by ma zaujímalo filmové spracovanie jeho posledných rokov a dní. Toho som sa ale nedočkal, škoda. Avšak aj napriek tomu ide o veľmi vydarenú mozaiku obdobia počiatkov reformácie. 75/100 ()

Adam Bernau 

všechny recenze uživatele

Martin Luther - neohrožený hrdina Západu s biblemi zavěšenými proklatě nízko. Veškerý kompars mu po celý film fandí ("Martin jim to natřel", "Rovnoprávnost!" atd.), ale skutečný vzmach Reformace i dobové bouře se odehrávají jakoby kdesi vzadu, daleko. Luther vystoupí proti odpustkům, pak je souzen, pak je zajat kurfiřtem, pak jsou nějaké rebelie a krveprolití, pak se Luther ožení a pak evangelická knížata předkládají vyznání víry v Augspurku. Aniž by tuto skládanku na druhé straně vyvažovalo niterné soustředění na Lutherovu osobnost (která si o to říká svým klíčovým významem pro evropskou civilizaci i svou nevšední povahou). Zkrátka všechno a nic. Vávrův komunistický Hus je působivější, uchopitelnější a ve své nepokryté ideologičnosti poctivější než tento chudý povrchní film, pro seznámení s historií Reformace příliš útržkovitý, pro cokoli hlubšího příliš plochý, zoufale se jen snažící dojmout osvědčenými hollywoodskými způsoby. Zápasy Lutherovy povahy nebývalé vnitřní urputnosti, přes vlastní pochybnosti jdoucí po podstatném, naznačeny srandovními nočními "boji s ďáblem", což sice odpovídá skutečnosti, ale zde vyznívá spíš parodicky a poněkud bez kontaktu s Lutherem dne. Vyložený průšvih tento film není, Lutherův vývoj je v konturách naznačen, přítomné historické motivy jsou v zásadě věrné (pokud vím), dobová města hezká, závěrečné sklánění hlav evangelických říšských knížat přece jen vzalo za srdce (ačkoli ve srovnání s působivostí Žižkovy přísahy v závěru zmiňovaního Jana Husa je i tato scéna chabá jako všechny). Dokonce některé Lutherovo kázáníčko (ať autentické nebo smyšlené) na mě zapůsobilo jako silná inspirace u srovnání s dobroduchou rozkecaností i vynikajících současných kazatelů mé církve. Ale celkově je to vývar z vyvařeného vývaru, s postavami co možná přizpůsobenými dnešnímu divákovi. Dále viz Subjektiv a Shushika (i když v kontextu Lutherova vystoupení moc nepobírám formulaci "...jednoho z nejvlivnějších proudů současného protestantizmu"). ()

Šandík 

všechny recenze uživatele

Natočit dobře historický životopisný film je pro filmaře asi jeden z vůbec nejtěžších úkolů. Autoři totiž musí nejprve vysvětlit reálie dané doby a teprve pak mohou začít samotné vyprávění. Samozřejmě čím hlouběji do minulosti, tím více je ono vysvětlování reálií důležité. Tvůrci samozřejmě mají i druhou možnost, nevysvětlovat, divák ovšem pak může být dějem poněkud zmaten. Nejinak je tomu i u filmu Luther, který do jisté míry trpí obojím. V první půlce vysvětluje velmi svědomitě, tak moc, že na Luthera samotného v podstatě zbyde jen pár scén. Pouze informovaný divák tak asi pochopí, jak důležité pro Luthera bylo například to, že mohl intenzivně studovat Nový Zákon. Ostatně, celá proměna tápajícího dominikánského mnicha ve výborného teologa se odehraje v podstatě během jediného střihu. Ve druhé polovině filmu si sice tvůrci Luthera všímají více, ale zase do jisté míry rezignují na vysvětlování reálií. Neinformovaný divák asi nepochopí politické otázky, netuší jakou roli hrál císař a jakou kurfiřti, co vedlo k selským bouřím, co přesně se odehrálo v Augsburgu atp atd. Film ostatně v úplně šíři nesděluje vlastně ani základní Lutherovy teologické myšlenky, jejich radikálnost a dopad. Neinformovaný divák se nedozví například to, jak pronikavou změnou bylo ospravedlnění pouhou milostí... Chtě nechtě lze říci, že film líčí Lutherův život doslova z rychlíku a obdobně zjednodušené je i podání souvisejících historických okolností. V mezích filmového média ovšem asi nelze sdělit o mnoho více... Nutno říci, že herecké ztvárnění jednotlivých postav je skvělé a režie jednotlivých scén velmi působivá. Co mě ovšem jako historika umění celou domu nesmírně dráždilo je neuvěřitelně ledabylá práce s historickými lokacemi a reáliemi. Prakticky jediné co bylo z tohoto hlediska v pořádku byly kostýmy. Středověké kostely, v 19. století puristicky zbavené omítek a nátěrů jsou v podobném výpravném historickém filmu naprostý nonsens, stejně jako anachronické zachycení o mnoho novějších prvků, například barokní kazatelny, celé řádky novogotických oltářů, soch, vitrají atp atd... Herecké výkony: 85%, Výprava: 35%, Celkový dojem: 75% ()

m.krudenc 

všechny recenze uživatele

Co se týče herectví, mě osobně to přišlo parádní. Co se týče myšlenky a filmového zpracování, výborné. Hudba fajn. Zápletka mě tak chytila, že jsem se nemohl odtrhnout od obrazu, abych o něco nepřišel. Nejlépe však hodnotím soudní proces, kde Martin Luther jasně stojí za svým a tvrdí že největší váhu která by měla být v křesťanství je Písmo a Ježíš Kristus. Hned jsem si uvědomil, že církev, podle zakladatelova (Ježíšova) vzoru taková měla být. Nemá jít o moc, právo a autoritu ve světě, ale o dobro, charitu a spásu člověka. ()

liquido26 

všechny recenze uživatele

Úžasný snímek, který i přes svoje nepřesnosti, skvěle vystihuje podstatu Lutherova učení a zkaženost církve svaté. Už jen ten několika vteřinový průjezd papeže ve zlatém brnění je všeříkající. Z herců mě nejvíce zaujal Peter Ustinov. ___ SPOILER: Na konci se objevuje jedna docela velká nepřesnost, kdy se sedm kurfiřtů postaví císaři a donutí ho přijmout lutheránskou konfesi. Ve skutečnosti byli tři ze sedmi kurfiřtů katolickými arcibiskupy (a tudíž asi těžko budou podporovat Luthera) a další z nich byl český katolický král Ferdinand I. Habsburský, císařův bratr. Ale jinak dobrý :-) ()

Z0oMb3E 

všechny recenze uživatele

V časoch keď sektári predávali odpustky ako údené v mesne, kedy pápeženské reklamné agentúry vymýšlali stále nové a nové akcie na skrátenie si pobytu v pekelnej homopárty povstal borec z nižších radov pyramídovej hierarchie a ušetril plebejcom dukát. A lúza sprostá, nečakane pri peniazoch, šla za ním. Film o človeku ktorý dáva akýmkoľvek spôsobom na frak zaostalým sektárom má u mňa veľké plus nech ho hrá akokoľvek nesympatický herec. Na druhú stranu, každému kto prehovorí neviestku kristovu aby dobrovoľne roztiahla nôžky by sa mali stavať katedrály. Samozrejme potom ich treba spáliť, lebo krajší pohľad než horiaci kostol nieje. Škaredí Nemci pred kamerami v príbehu o tom, čo u nás frčalo už vyše 700 rokov. Škoda že celá snaha sa dá opísať povestným "Z kaluže do blata!". ()

GodComplex 

všechny recenze uživatele

Produkcne nemecky silne ztrouchnively odboj Martina Luthera proti cirkevnim odpustkum. Zajimave tema, nudne zpracovani, nesympaticti herci. Stejne je to cele prilis soft revoluce, kdyby Luther poradne zabojoval proti cirkvi obecne a zpusobil by jeji kompletni rozpad, pak by to byl teprve borec o kterem se vyplati natacet filmy. 4/10 ()

Orlau32 

všechny recenze uživatele

Postavu Martina Luthera, kněze, kerý se vzepřel katolické cirkvi zahral báječně JOSEPH FIENNES. Byl to mladý muž z velmi vážené rodiny, který kromě theologie vystudoval i práva. Měl na 16.století absolutně moderní myšlení, bojoval proti korupci, krádežím a sprostému kšeftování s odpustky. Tento podvodný kšeft byl pro církev a chtivých mnichů zdrojem příjmů a ožebračoval tak již velmi chudé obyvatelstvo. Film má spád, má náboj a je lahůdkou pro diváky, kteří milují historické filmy. Velmi doporučuji. Zajímavou a osvícenou roli zde hraje nezapomenutelný PETR USTINOV (v roli ochránce Martina Luthera) a strýce mladého krále. ()

Desperado 

všechny recenze uživatele

Život Martina Luthera začiatkom 16.storočia, ktorý rozdelil kresťanstvo na dnešnú evanjelickú a katolickú cirkev. Jeho myšlienky, pohnútky a všetky udalosti, ktoré viedli tohoto nemeckého mnícha, filozofa a teológa k v tej dobe veľmi odvážnym rozhodnutiam sa ťažko dá vtesnať do dvoch hodín, ale vďaka výbornemu medzinárodnému obsadeniu na čele s Josephom Fiennesom je tento film z nemeckej produkcie veľmi zaujímavý a pozoruhodný a donútil ma získať si viac informáciíí o tomto z historického hľadiska významnom človeku. ()

elizabeth_ba 

všechny recenze uživatele

Přišlo mi to natočené docela dobře, sice to nemělo rozpočet, jaký by si takový film zasloužil, ale možná právě proto tam, až na několik drastických okamžiků při potlačení těch povstání, nebylo ani moc krve, což, jak zjišťuji, mám poslední dobou čím dál tím raději. Zamýšlela jsem se nad Lutherovou osobní statečností, protože, ač věděl jak dopadl Hus, dokázal předstoupit před soud, byť to nebyl soud církevní (který stejně neměl pravomoc odsoudit na smrt, to byla pravomoc soudu světského) ale právě světský soud, jemuž předsedal císař Karel V. Na druhou stranu dal Luther souhlas ke krvavému potlačení povstání, připomínajícího tak trochu naše husitství (historikům zabývajícím se touto dobou se omlouvám za tohle zjednodušení), neboť názory povstalců se odchýlily od těch jeho. Pěkná byla scéna, jak se německá knížata odmítla podrobit vůli císaře, skoro jsem jim u toho zatleskala. Filmu sice něco málo chybělo, snad proto, že byl pojat spíše jako boj za víru, Boha a odpuštění hříchů. Bylo tam pár opravdu za sdce chytajících scén jako pohřbení do posvěcené půdy nešťastného chlapce, který spáchal sebevraždu, ač tu církev tvrdě trestala zahrabáním venku za hřbitovní zdí, a vysvětlení, proč Luther k jeho činu projevil takové pochopení, nebo jeho chování k postižené holčičce. Chybělo mi tam více vztahu s manželkou Kateřinou, která se objevila až v poslední čtvrthodině filmu a až na konci jsem se dozvěděla, že spolu dlouho žili a měli šest dětí... :-) Celkem dobrý výkon podali i Joseph Fiennes ( jako Luther) a Jonathan Firth (jako kardinál Alexandro) a samozřejmě Peter Ustinov (Bedřich Moudrý). Ve filmu byla i jistá dávka humoru, kterou mám v historii ráda, a tak celkový dojem (i přes výše uvedené připomínky) byl o cosi lepší než dobrý (cca 60 - 70%)... ()

Reklama

Reklama