poster

1945: Krvavý mír (TV film)

 • Velká Británie

  The Savage Peace

 • Velká Británie

  1945: The Savage Peace

Dokumentární / Historický

Velká Británie, 2015, 58 min

Režie:

Peter Molloy

Producenti:

Peter Molloy
(další profese)
 • MaMitti

  Přidávám se k Morholtovi a Baldrickovi - přesně. Jedna z přeživších, křestním jménem Dorota, říká po všech těch desetiletí i nyní : nenávidím je, zabila bych je, zmlátila bych je a já nevím, co všechno....Jak to asi museli cítit a vnímat "vítězové" (kteří přišli o své bližní při stejných hrůzách, o jakých se vypráví v tomto dokumentu) bezprostředně po válce? Mluvit o prověřování morální stránky vítězů je možná zajímavé a snad i na místě, ale nepřijde mi to prostě fér. Co asi prožíval onen muž, kterého zmiňovaná Dorota uváděla, a o kterém jsme se dozvěděli, že mu nacisti zplynovali celou rodinu a zůstal jen on sám...? Ona by jednala i po těch desetiletí stejně jako on jednal hned po té, co dostal možnost (to samozřejmě neznamená, že to schvaluji, jen pro to asi dokážu snáz najít pochopení než pro tu "primární akci" ze strany Hitlera, která vyvolala bohužel tuto reakci). Nejde to hodnotit...jen se modlit, abychom nikdy nemuseli znova prožívat to, co naši předci...(1.8.2017)

 • Wiikii
  ****

  Mnohým se může dokument nelíbit kvůli postavení se na stranu němců, někomu se nemusí líbit díky jednostranosti pohledu. ... Nutno dodat, že dokonale objektivní tento snímek opravdu není, ale chtěl hlavně ukázat opačný úhel pohledu, než který většina lidí zná a vnímá, škoda jen, že se nezmíníli i o té stinější stránce němců, ale to už by zase zastínilo fakt, který chtěli ukázat. .... HODNOCENÍ: 75% (4*)(24.8.2017)

 • otík
  **

  To nám zase britští historikové dali historickou facku! To jsou nám novinky, jak jsme se zachovali k Němcům žijícím na území ČSR a hlavně v Sudetech! Škoda, že nikdo nezmínil, jak se Němci zachovali před válkou k Čechům v Sudetech. Ale to nic, to jen výkřik do tmy. Tohle je hrozně zavádějící dokument, který vůbec nebere do úvahy poválečnou situaci, kdy VŽDYCKY akce vyvolává reakci. Nelze vůbec nic schvalovat na tom, co se po válce dělo, ale hodnotit to očima dnešního člověka a hlavně vzpomínkami sudetských Němců, je hrozně nefér. Vznikl tak hrozně tendenční dokument, což je velká škoda. Jinak dokument těží z mraky historických fotek a záběrů, které nejsou pro slabší povahy a i když je neférový vůči Čechoslovákům i Polákům, jako klad vidím to, že připomíná hrůzy, které se díky válce děly a připomíná všem žijícím v míru, aby si ho sakra vážili.(2.8.2018)

 • tahit
  *

  Pohled na poválečné události optikou osobních výpovědí několika starých sudetských Němců, kteří označují viníky své bolesti. Z tohoto hlediska nemám pochyb o tom, že k těmto věcem došlo. Po zhlédnutí filmu by člověk mohl mít dojem, že po válce byli největší bestie Češi a nejvíce trpěli Němci. Ať už je chyba na straně zadavatele, nebo tvůrcích filmu, ale zcela účelově vybírají jen to, čemu se říká jednostranný pohled na věc. Zcela bylo pominuto, že především velká řada sudetských Němců se v třicátém osmém roce přiklonila k nastupujícímu fašismu, tím přispěla k rozbití a obsazení Československa. A to nemluvím o tom, co nám napáchali v Sudetech oddíly ordnerů a freikorpsu před válkou. Není bez zajímavosti, podíváme-li se na vyhnání Čechů ze Sudet (v letech 1938–1939), co by asi s námi, Čechy provedli, kdyby válka dopadla obráceně a Němci ji vyhráli? K tomu bych rád ještě zmínil, že na samém konci druhé světové války, Němci provedli hromadný masakr Čechů v Letovicích. A takových příkladů by se našlo mnoho. S odstupem více než sedmdesáti let je těžké hodnotit, co se stalo v těchto prvních dobách hned po osvobození. Buď jak buď, navzdory různorodosti rozličných názorů, je jisté, že dějiny píší vítězové. Základní nevýhodou principu kolektivní viny, že pod zorným uhlem spravedlnosti neobstojí, když bere do rukou osudy nevinných lidí. Nicméně důvody, které k odsunu vedly, lze hledat v nahromaděném potenciálu zla druhé světové války. Bez níž by k vysídlení německého obyvatelstva nikdy nedošlo.(3.9.2017)

 • KRYSIOPICE
  odpad!

  Někteří pamětníci si rádi vymýšlejí, na to je potřeba pamatovat. Takže by se na ně nemělo spoléhat jako na hlavní zdroj a je potřeba vycházet z faktů. Pro srovnání například Odsun z Brna... pečtěte si Německou verzi a pak oficiální verzi provedenou mezinarodním vyšetřovacím týmem po revoluci a zjistíte jak se věci mají :)(30.7.2018)