poster

Spřízněni volbou

 • USA

  Elective Affinities

Dokumentární

Československo, 1968, 85 min

Nastala chyba při přehrávání videa.
 • Radek99
  *****

  Vachkovo nejslavnější a nejoceňovanější dílo (s aluzí na slavný Goethův román v názvu...tady jde však o volbu nového prezidenta po abdikaci Novotného - z těch několika kandidátů (ministr lesního a vodního hospodářství Lenártovy vlády Josef Smrkovský, ministr školství a kultury téže vlády Čestmír Císař, germanista a přední kafkolog Eduard Goldstücker...) došlo nakonec symbolicky k zvolení toho nejhoršího - generála Svobody), černobílý takřka interní dokument o atmosféře uvnitř reformního vedení Komunistické strany Československa ve stěžejním období roku 1968...ale vlastně o atmosféře v celé společnosti - příznačně působí scény z Václavského náměstí, kde se neznámý tribun lidu doslova opájí omamnou sílou svobody slova...a dav zatím na projíždějící tramvaje maluje křídou hesla... Nahrubo sestříhaný snímek autentických materiálů, které Karel Vachek se svým štábem pořídil v těsné blízkosti inkriminovaných funkcionářů strany a který má (i bez hudby a komentáře) silnější výpovědní hodnotu než většina stylizovaných dokumentů z té doby... (z armádní omezenosti a dogmatických vzorců myšlení nového prezidenta generála Svobody jde hrůza, naproti tomu doslova dýchá síla charizmatu ekonoma prof. Oty Šika...o ministru Josefu Smrkovském nemluvě...sofistikovaný JUDr. Gustáv Husák mluvící plynně česky...doslova sálavá bodrost Alexandra Dubčeka...to všechno se z tohohle unikátního dokumentu Karla Vachka dočtete mezi řádky...) Nejsilnější poselství ale Vachkův dokument nese ve své mýtoborné rovině - ,,zlatá" šedesátá léta nebyla zas až tak zlatá, spíše jen nazlátlá, ale úplně nejpřesněji vlastně taková šedá... barvu vzácného kovu získala až přiživujíce se oním narativním mýtem... Podobné filmy: Pražské jaro 1968, Zmatek(7.4.2008)

 • Aleee89
  ***

  Můj druhý film Karla Vachka v jednom dni. Líbil se mi o trochu více než Moravská Hellas, byť jsou ty snímky v lecčem jiné, a tudíž je těžké je srovnat. U Moravské Hellas jsem ocenila hravý formální styl, tady ho musím ocenit také - tu strohost, surovost, naprostý opak prvního. Spřízněni volbou jsou zajímavou sondou do nitra KSČ, svědkem kusu historie, proto by tento film neměl být zapomenut.(11.3.2013)

 • nascendi

  Udalosti roku 1968 som prežíval v priamom prenose a veľmi intenzívne, lebo som bol mladý a naivný. Nepotreboval som teda žiadne vysvetľujúce titulky a s ohľadom na prevládajúco mizerné vyjadrovacie schopnosti aktérov mi ani neprekážalo, že množstvo slov bolo neidentifikovateľných. Prekážala mi však nuda, ktorá sa ma zmocňovala pri sledovaní. Viacero komentátorov oceňuje autenticitu a unikátnosť záberov, mne však chýba dôvod, prečo neskončili v koši strihača. Čím prispejú k poznaniu udalostí onoho roku dlhé zábery na konzumujúcich, fajčiacich a banálne vety produkujúcich aparátčikov alebo na ich miesta sa tlačiacich adeptov? Keď je film neprínosný pre mňa, čím by chcel zaujať o generáciu, či dve mladších divákov (pokiaľ nie sú dejepisári)? Dve hviezdičky za pripomenutie, viac ani ň.(8.7.2016)

 • Sarkastic
  ****

  Rozhodně důležitý a hodně výpovědní dokument, ale zdráhám se použít přívlastek autentický, protože dost často bylo vidět, že sledování protagonisté vůbec přirození nejsou. Takže to beru spíš jako takový zajímavý výlet do neklidné doby, ze kterého jsem si odnesl některé poučné informace, ale zároveň trochu přetvářky a ke konci už i lehké nudy. Slabší 4*.(22.11.2013)

 • Matty
  ****

  Než začal točit rozvětvené intuitivně-asociativní eseje, zapojil se Karel Vachek do dobového reflektování pražského jara a natočil čistě observační veristický dokument, který je pozoruhodný nejen svým obsahem a svou bezprostředností, ale také použitou technikou (ve filmu přímo zohledněnou), bez níž by se Vachek s Ort-Šnepem nemohli dostat takhle blízko skutečnosti. K nahrávání a odposlouchávání rozhovorů bylo použito vysoce citlivých rekordérů Nagra, k zachycení obrazu zas lehko přenosné 16mm kamery Eclair (stejnou použili např. Rouch s Morinem při natáčení stěžejního dokumentu cinema verité Kronika jednoho léta). Film s minimem vnějších zásahů a pozdějších úprav zachycuje, podobně jako americké direct cinema dokumenty z politického zákulisí, především neformální aspekty politického vyjednávání. Faktické souvislosti jsou druhořadé a zvlášť současný divák, který nezná jednotlivé aktéry a jejich roli v událostech roku 1968, se může trochu ztrácet. K tomu, abyste zakusili vzrušenou atmosféru dané doby, jde ale o neocenitelný materiál.(8.4.2008)

 • - Dokument byl natočen u nás do té doby nezvyklou metodou cinema direct. S malým štábém natočil Vachek na 16mm kameru Eclair s kontaktním zvukem přes šest hodin materiálu, který po sestřihu a překopírování na 35mm poskytl nebývale autentický pohled. [Zdroj: Festival nad řekou] (hippyman)