Reklama

Reklama

Seriál o zaujímavých poveternostných javoch okolo nás. Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof... (STV)

Recenze (1)

Reklama

Reklama