Reklama

Reklama

Piemule

(studentský film)
všechny plakáty
Dokumentární
Československo, 1984, 43 min

VOD (1)

Obsahy(1)

Piemule je film o české menšině, která se více než před sto padesáti lety usadila v kopcích nedaleko Timisoary. Čeští řemeslníci a rolníci přišli do těchto míst v roce 1822 s celými rodinami, aby tu nalezli práci, půdu a nové živobytí. Režisérka Jana Ševčíková se dostávala do Rumunska za velice obtížných podmínek počátkem osmdesátých let. Během několika let se jí podařilo zachytit způsob života v jedné z opuštěných vesnic. V průběhu čtyř ročních období zobrazuje film jak pracovní témata (sklizeň a obdělávání půdy), tak náboženské obřady (vánoční zvyky, masopust, Velikonoce či svatební obřady). Režisérka představuje jednotlivé osoby, jejich zvyky, chování a názory. Složitá stavba filmu umožňuje vyzdvihnout sociální aspekty života této nevelké, Rumunům cizí enklávy, její historii a morální hloubku charakterů. V důsledku izolace od cizího prostředí si tato komunita uchovala svůj jazyk, kulturu a pocit národní identity. (Doc Alliance Films)

(více)

Filmotéka

Uživatel Formát Jazyky Titulky Přidáno Pozn.
Teleman Jiné 25.04.2020
Janka01V DVD 05.11.2015

Reklama

Reklama