Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Dokumentárny film o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie v strednej Európe v 16. - 17. storočí. Historické fakty v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí. Historické fakty z dejín strednej Európy 16. - 17. storočia v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí. Atraktívna, v audiovizuálnom diele dosiaľ nespracovaná téma, v ktorej je Slovensko akcentované v kontexte stredoeurópskych a európskych dejín vôbec s dôrazom na mariánsku úctu a jej význam v kultúre a dejinách Európy. Temer 70 minútový dokument ponúka v známom historickom rámci zasadené neznáme príbehy o nadprirodzenej pomoci Božej Matky, ktoré sa zachovali väčšinou v tradícii a v ústnom podaní. Niektoré z nich sú v tomto dokumente zverejnené po prvýkrát, ako príbeh o záchrane bratislavských uršulínok pred Turkami, ktorý tvorcovia objavili v kláštornej kronike.
Dokumentárny film sa vyrábal výlučne v interných kapacitách RTVS. Nakrúcanie sa uskutočnilo v talianskom Lorete, vo Viedni, Budapešti, Bratislave, Skalici a Prahe, na miestach, kde sa nachádzajú sochy čiernych madon. Dokument obsahuje autentické historické mapy, veduty a drevoryty zo svetových múzeí (z Izraela, Nemecka, Holandska, Talianska, Rakúska a Česka). Historické udalosti sú prezentované prostredníctvom významných malieb z európskych galérií. Dopĺňajú ich legendy stvárnené hranou formou, ktoré obohatila 3D grafika a počítačové triky. Inscenované obrazy sa nakrúcali v Národnom parku v Rakúsku - na replike skutočnej historickej lodi Čajka, ktorá sa v 17. storočí bežne používala na Dunaji a ktorej ilustrácie nájdete i na vedutách Bratislavy, ďalej v Čechách - v kostole Břeclav – Poštorná, v minarete v Ledniciach a v štúdiu RTVS v Mlynskej doline, kde sa nakrúcalo na zelenej ploche. V dokumente účinkujú historici, cirkevní historici, umenovedci a teológovia z európskych univerzít a inštitúcií a komparzisti, medzi inými aj skutočné sestry uršulínky z bratislavského kláštora. (STV)

(více)

Recenze (2)

Hedka 

všechny recenze uživatele

Výnimočný dokument! Konečne iný pohľad na predkladanú etapu dejín. Fakty, ktoré tu prezentujú viacerí špičkoví historici sú zaujímavo dopĺňané autentickými zábermi miest, pamiatok, umeleckých diel, ako aj vhodnými rekvizitami, či náznakmi rekonštrukcie dejinných udalostí. Oceňujem široký zdroj prameňov, ale napr. aj kvalitný strih i hudbu. Blahoželám, pani Tokárová, vynikajúca práca! Pre záujemcov: https://gloria.tv/video/cMykq1JyLEC826uRQknE2Tkzy ()

Una111 

všechny recenze uživatele

"Tento dokumentární film je věnovaný těm, kteří byli v 16. a 17. století násilně zajati a odvlečeni do otroctví, pronásledováni, mučeni a zabiti pro svou víru nebo zahynuli v boji při obraně území a identity Evropy. Dej jim, Pane, věčnou slávu!" - - - Jaké žalostné srovnání! Dnes slyšíme, že islám patří do Evropy a stejní muslimové nás dnes dobývají bez boje! Žádný div: na počátku všeho je odvrácení současné společnosti od Boha a padesát let trvající a stále se prohlubující krize katolické Církve! Dokument slovenské televize není bez chyb (proč to "oživování" obličeje Panny Marie a jeho nahrazování dívčí tváří?!), ale je velmi informativní, sdělný a katolicky poctivý. Díky za něj! (1) ()

Reklama

Reklama