Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Pôvodná televízna inscenácia divadelnej hry. Autor nastoluje svoje kritické zrkadlo jedincovi, spoločenskej sfére, jeho spôsobu života a jeho morálke. (STV)

Hrají

Reklama

Reklama