Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Rozprávka o táravej žene, ktorú potrestá bystrejší muž. Rozprávka o starčekovi Prochorovi, ktorý má len dva dôvody na vzdychanie - biedu a radorečný jazyk svojej ženy. Od biedy ho chce oslobodiť zázračný škriatok, ktorého privolal svojím vzdychnutím - ale čo mu škriatok dá, o to ho žena svojím klebetným jazykom pripraví. A tak starčekovi nezostáva nič iné, len vymyslieť lesť, ktorou dary zachráni a starenku naučí držať jazyk za zubami. (STV)

(více)

Reklama

Reklama