Reklama

Reklama

Ruch a šum venkova

(festivalový název)
  • Německo Landrauschen (více)
Drama
Německo, 2018, 101 min

Obsahy(1)

Dokumentární záběry a amatérští herci, kteří mluví svým vlastním dialektem, navozují autentickou atmosféru bavorsko-švábské vesnice, do které je zasazen fiktivní příběh odkrývající různé vrstvy krize identity jednotlivých protagonistů. Místo scénáře s do detailu propracovanými dialogy pracovali tvůrci filmu pouze s osnovou scénáře. Chtěli herce animovat k přirozenému projevu a dát jim prostor pro vlastní improvizaci. Příběh se zakládá na tradičních narativních postupech. Vystupují v něm typické postavy lidového divadla a tzv. heimatfilmu. Klasickou strukturu však nabourává subversivní zpracování látky a postmoderní diskurz. Jako stylizační prostředek se uplatňuje vedle nářečí i organicky vedená kamera. (Das Filmfest)

(více)

Videa (1)

Trailer

Galerie (15)

Zajímavosti (2)

  • Film vznikl bez veřejné podpory na filmovou tvorbu. Byl financován pomocí crowdfundingové kampaně na platformě Startnext a s podporou místních sponzorů. (Das Filmfest)

Reklama

Reklama