Reklama

Reklama

Power of the Air

  • Kanada Power of the Air
Drama
USA, 2018

Recenze (1)

hygienik 

všechny recenze uživatele

Sila éteru je o tom, že kresťan by nemal chodiť do kina, lebo je tam sex, nahota a rúhanie sa Bohu. Mal by pozerať len kresťanské filmy a cez médiá šíriť posolstvo evanjelia. A "ak by to robili všetci kresťania aj Hollywood by musel zmeniť svoj protikresťanský postoj." Výzva na mediálnu abstinenciu znela z úst kresťanských autorít už od vzniku filmu a ešte storočia predtým ju reprezentoval Index librorum prophibitorum - zoznam Cirkvou zakázaných kníh. Myslím, že v súčasnosti sú tieto idei už prekonané a každý zvládne sám posúdiť, či stoja médiá medzi ním a Bohom. Vytváranie 2 táborov "prokresťanského a protikresťanaského" v tejto oblasti, by mohlo viesť k prílišnej separácii ateistov a veriacich. Power of the air ma, ako kresťana, nielen argumentačne nepresvedčil, ale aj nudil. Pre mňa zatiaľ najslabší film evanjelikálneho filmára Dava Christiana. ()

Reklama

Reklama