Komentáře uživatelů k filmu (10)

 • Flego
  ****

  Na dokument nezvyčajná stopáž však ponúka komplexnú výpoveď o významnom básnikovi a ministrovi kultúry od roku 1969. Napriek komunistickému režimu dokázal vnášať do kultúrneho života svetielka nádeje a pomôcť mnohým umelcom. Dokument sa venuje aj jeho osobnému vnútornému rozporu počas danej doby, čo posúva Miroslava Válka k väčšiemu človečenstvu.(26.8.2018)

 • Anderton
  ***

  Informačne rozhodne dostatčone vyčerpávajúci dokument. A na svoju rešpekt vzbudzujúcu stopáž prekvapivo rýchlo ubiehajúce. Čo je trochu paradox, pretože Válek nemá v úmysle ohurovať žiadnymi inovatívnymi ani ozvláštňujúcimi formálnymi vsuvkami. Ilustračné zábery z okupácie, Husákových prejavov, záberov zo zjazdov ÚV KSČ, rôznych fotiek natiahnutých cez celú obrazovku a tak podobne sme mali v slovenských dokumentov skutočne dosť, na druhú stranu ale čo viac pridávať k rozprávajúcim hlavám, pokiaľ nie je režisér experimentátor a nemá v ýmysle doplniť klasicky pojatý dokument o nejakú ilustračnú rekonštrukciu alebo animovanú vložku, či kontrapunktickú hudbu. Válek je porfesionálne vysoko zvládnutý dokument, stále však ide z drvivej väčšiny o zábery na hovoriace hlavy a ak by som v súčasnosti nemal v zornom uhle práve naše tohtoročné dokumenty a nebol týmto prístupom už presýtený, dal by som vyššie hodnotenie.(10.12.2018)

 • Havenohome
  *****

  Špičková práca. Veľmi dojímavé a poučné.(30.5.2019)

 • Hamaradža
  ***

  Kvalitne spracovaný a informačne veľmi bohatý dokument, trpiaci prílišnou literárnosťou, formálnym konzervativizmom, vďaka čomu nemôže zaujímať asi nikoho mimo cieľovú skupinu, napriek tomu, ako chytro sa pozerá na (česko)slovenskú minulosť skrz jednu kontroverznú postavu a pokladá mnoho zaujímavých otázok, ak je divák ochotný celú dobu počúvať. 3,5*(6.5.2018)

 • Barbarica
  ****

  Film má tendenciu diváka premôcť nadmierou urozprávanosti. Niet scény, kde buď narátor nevysvetľuje historické udalosti, nedeklamujú sa Válkove verše alebo jeho príbuzní, priatelia a kolegovia nezdeľujú svoje spomienky. Približne po hodine a pol začne strácať tempo, kt. však znovu získava vo chvíli, keď sa začína venovať pozornosť rozličným umelcom, kt. V. pomohol zo svojho postu ministra kultúry počas tzv. normalizácie. Strata rytmu nepramení ani tak z komplexného vykresľovania dobového kontextu (historické dáta, udalosti a príčinno-následné vzťahy), ale skôr z početnosti (často po sebe nasledujúcich) hovoriacich hláv, ktoré kamera sníma vždy z tej istej pozície (frontálne), staticky a v rovnako pôsobiacich interiéroch (respondent + jeho osobná knižnica v pozadí). Za filmom je niekoľkoročná práca s archívnymi materiálmi, hodiny natočených rozhovorov... jeho najväčším kladom je práve evidentná snaha pochopiť Válkovu osobnosť, nazhromaždiť indície archívnej i orálnej povahy a z nich vychádzať pri rekonštruovaní. Je zároveň oceniteľné, že popri vykreslení jeho verejného pôsobenia sa film zameriava i na osobný život (cez spomienky príbuzných) a že narúša mýtus či spresňuje okolnosti. Tým mýtom je účasť na Sviečkovej manifestácii, na kt. sa Válek nezúčastnil, ako sa doteraz hovorilo a svedectvá viacerých sa v tom zhodujú. Spresňovanie okolností sa týka pôsobenia v rámci normalizačného politbyra, kde patril k tzv. reformnému krídlu, zo svojej pozície podporujúc elitných umelcov. Válek patril k elite európskeho razenia, svojim správaním, inteligenciou i vkusom vyčnieval spomedzi ostatných straníkov. Film nevynáša hodnotiace stanovisko, neprikláňa sa k istému výkladu; Válek, táto neuveriteľne fascinujúca osobnosť sama osebe, vyznieva v jeho podaní ako človek skúšaný dobou, kt. by zrejme v iných podmienkach nadobudol svetovej vážnosti pre kvalitu svojho diela, nebyť totalitného režimu. Prečo však do politiky šiel (kariérista? bažil po moci? obetoval sa, ako mnohí respondenti interpretujú?) a prečo odišiel z postu ministra až na jeseň 1988 a nie ihneď po manifestácií? Nebol aj tak trochu oportunista? Niektoré otázky si film nekladie, pričom práve tá prvá vlastne tvorí jadro rozporu medzi Válkom-básnikom a Válkom-politikom.(4.5.2018)

 • smeke
  *****

  Patrik Lančarič a spol. skvelá práca! V Trnavskom Kine Hviezda nastalo po závere ticho a ľudí sa to ako keby dotklo, mňa sa zmocnil smútok. Som rád, že som to zažil. Pre mňa by to mohlo byť aj dlhšie a najviac ma bavil záver. Miroslav Válek bola skutočná osobnosť slovenskej kultúry!(8.5.2018)

 • BarVo
  *****

  Veľmi zoširoka poňatý a objektívny pohľad nielen na rozporuplnú osobnosť Váleka, ale i na našu spoločnosť a históriu. Bežného diváka nemá bohužiaľ šancu zaujať, na to ide príliš do hĺbky a v záplave výpovedí mnohých zúčastnených tak zákonite občas stráca tempo. Vo výsledku nie sme múdrejší, svoje tajomstvá Válek neodhalí ani mnoho rokov po smrti. Možno bol oportunista opantaný mocou, ktorý si vedel /takmer/ všetko sám pre seba ospravedlniť, aj štatistika samovrážd exmanželiek je na pováženie, napriek tomu sa ho neodvážim dnes súdiť. Za mňa plný počet nielen kvôli básnikovi samotnému, ale najmä za prístup a spracovanie, ktoré vysoko vyčnieva nad súčasnú tunajšiu dokumentárnu tvorbu.(8.5.2018)

 • blondboss
  ****

  Veľmi zaujímavý dokument zo života jedného z najvýznamnejších básnikov a politikov komunistickej doby našej histórie. Lančarič sa ponoril nielen do pracovného, ale aj súkromného života tohto človeka konfrontovaného aj s najbližšími preživšími, ktorí ho vnímali rôznymi pohľadmi. Mne osobne to dalo nové pohľady na vec - napr. som nevedel, že Matúš Vallo je jeho vnuk. Hudobný doprovod bol tiež vhodne zvolený a celkovo dokumentu vdýchol melancholický tón. Jeden z tých lepších slovenských dokumentov. 80 %(26.3.2020)

 • Fajolo
  *****

  Celú druhú polovicu filmu som rozmýšľal, čo by som asi ja robil na Valkovom mieste a stále to neviem. Chcel by som byť odvážnejší, morálnejší, ľudskejší, ale vôbec si nie som istý, či by som to dokázal. Vlastne o tom dosť pochybujem.(30.5.2018)

 • Wallendorfer
  ***

  Verím, že človek môže byť menším kolieskom v totalitnom systéme a ostať pri tom dobrým človekom (aj s daným rozporom) A nie. Neverím, že človek môže byť veľkým kolesom v totalitnom systému a ostať pri tom dobrým človekom. Škody sú totiž v druhom prípade exponenciálne väčšie.(15.12.2019)