Reklama

Reklama

Erotikon uzavírá Machatého mimořádně intenzivní tvůrčí období let 1926-1929, kdy se mu po režijní stránce podařilo dokončit tři kvalitní filmy. Atraktivní „internacionálně" laděný název a mezinárodní herecké obsazení v čele se zkušeným Olafem Fjordem a jednadvacetiletou Itou Rinou, které si režisér „přivedl" z Berlína, měly podpořit plánované zhodnocení Erotikonu v zahraničí. Ovšem nejzásadnější přínos pro budoucí úspěch filmu představoval talentovaný kameraman Václav Vích, jenž byl schopen naplnit Machatého náročnou představu vizuální podoby díla.
Natáčení interiérových scén začalo v polovině listopadu 1928 a Machatý s Víchem podle novinových zpráv disponovali kamerou s nejnovějším americkým objektivem výjimečných kvalit, co se týkalo měkkosti a plasticity obrazu. Technické zázemí štábu doplňovaly speciální jeřábová konstrukce pro plynulé snímání pohybově náročných scén a ruční kamera, v několika případech použitá ke zvýraznění dramatičnosti situací.
Odvrácenou stranou mimořádné pečlivosti při přípravě obrazové stránky filmového díla byla menší scenáristická pozornost, věnovaná funkčnímu řešení a propojení některých detailů obsažených v linii příběhu. Druhá polovina filmu, přibližující osud hlavní hrdinky po příchodu do města, tak vykazuje několik prvoplánových scenáristických a inscenačních řešení, jejichž faktické nelogičnosti si povšimla již dobová kritika, např. dívka zesláblá nedávným porodem je dárkyní krve.
Z okruhu Machatého klíčových spolupracovníků na tomto díle je třeba kromě Václava Vícha a Vítězslava Nezvala zmínit autora scénického řešení arch. Julia von Borsodyho a mladého fotografa a budoucího experimentálního filmaře Alexandra Hackenschmieda. - Jiří Horníček (Letní filmová škola)

(více)

Recenze (114)

Kulmon 

všechny recenze uživatele

Pokud se slavná Extase s něčím srovnává, je to právě Erotikon. Dle mého názoru vychází s lepším hodnocením nakonec Extase, i když si nejsem jist, zda je to tím, že je již zvuková. Každopádně se Erotikon nemá za co stydět, jistě by obstál i ve světové konkurenci, zejména díky objevné kameře, na které si Machatý dával tolik záležet. ()

Gemini 

všechny recenze uživatele

Gustav Machatý vytvořil snímek s trvalou (po více než osmdesáti letech můžeme asi říct i nadčasovou) hodnotou. Samozřejmě aura skandálního vyobrazení následků nemanželského sexu a tragédie mladičké svobodné matky (a především jejího otce) již Erotikonu nenáleží, protože v tomto ohledu jsme v současnosti poněkud jinde, nicméně ostatní motivy, jako třeba milostný trojúhelník a žárlivostí sžíraný a záletnou ženuškou chlácholený či napadaný manžel, jsou zde vykresleny tak umně, že bez potíží zaujmou i dnešního diváka. Herecké výkony jsou pochopitelně poplatné době a výrazovým prostředkům němého filmu, takže některé dramatické okamžiky mohou působit poněkud směšně (viz uhrančivý pohled a světácký úšklebek Olafa Fjorda či celá scéna rvačky s násilnickým formanem), nicméně jejich celková kvalita je neoddiskutovatelná. Theodor Pištěk - mladší než jak si ho můžeme pamatovat z různých veseloher "pro pamětníky" - diváka chvílemi baví, budí v něm soucit a možná i spravedlivý hněv, ale režisér si s vyzněním jeho dějové linky mistrovsky pohrává tak, že až do vyhroceného finále netušíme, zda jde o odlehčující prvek či seriózní drama. Mladičká Ita Rina zase nabízí divákovi pohled do dvou studen, v nichž se zračí tu nesmělost, tu fascinace a okouzlení, a tu zase děs, hrůza a hluboká bolest. Úžasné...úžasné. Erotikon je velmi důmyslně vystavěný stroj, a kupodivu funguje i ve svém kmetském věku velice dobře. Především má svou atmosféru, a zde bych rád vyzdvihnul vynikající práci uskupení jménem Icon Orchestra, které svým neobvyklým zvukem a obrovským citem pro soulad hudby s děním na plátně dodalo projekci filmu (v létě 2009 v hradeckém letním kině Širák) nemalou přidanou hodnotu. Velmi příjemně překvapených 80%. ()

Reklama

Morien 

všechny recenze uživatele

Blaho, blaho, blaho. Kamera, tváře. Já nevím, mně přijde, že tento film v mnohém překračuje kontext roku 1929. Během sledování mě ani na chvíli nenapadne, že film je starý, tohle už je překonané, tohle toto a támhle tamto. Naopak si říkám "Jéžišku, to je tak krásné a stylově čistě udělané!" Film je v detailech maximálně sladký (přídavné jméno vyjadřující obdiv a nadšení). Třeba jak vypadá fotografie dcery, kterou má otec v kuchyni? Ta póza? Květiny v ruce? Blaho. A když tak vážně, intelektuálně zadumám, tak bych řekla, že mi Erotikon přijde lepší než Extase. Jaké obrazy v tomhle filmu Machatý/Vích nabízí! Dospívám pomalu k názoru, že si snad nejvíc vážím kamerově zajímavých filmů. ()

Superpero 

všechny recenze uživatele

První český němý film co jsem viděl, a nedopadlo to vůbec špatně. Příběh by obstál i dnes, vizuální stránka je jak už je zvykem hodně dobrá. A režisér se taky nemá za co stydět. Hlavní herečka je pěkná i podle dnešních měřítek a vůbec celej tenhle film je good. Líbil se mi i dobře vypointovanej konec. ()

Matty 

všechny recenze uživatele

Již odskandalózněný němý film se svůdnou hlavní hrdinkou (kulící oči jako postavy z manga komiksů), nesympatickým metrosexuálem (tehdy by použili spíš výrazu donchuán), několika inovatními nápady (text dopisu nebyl tím nejšťastnějším, jakožto nejčitelnějším) a s překvapivě stabilní příběhovou linií. Jinými slovy důkaz, že i na území našeho státu vznikaly kvalitní filmy... před dávnými časy. 80% Zajímavé komentáře: Borec3, Pisoarec ()

Galerie (12)

Zajímavosti (9)

  • Na vzniku snímku se podílela řada znamenitých tvůrců od Vítězslava Nezvala, který inkognito poskytl námět, až po kameramana Václava Vícha či architekta Jilia von Borsodyho. [Zdroj: Festival nad řekou] (hippyman)
  • Československá cenzúra odporučila vystrihnúť scénu, kde prebieha pôrod, avšak tvorcom sa ju podarilo zachovať. (Raccoon.city)
  • Obsah filmu bol utajovaný až tak, že mená zahraničných hviezd neboli ešte týždeň pred nakrúcaním zverejnené. (Raccoon.city)

Reklama

Reklama