Reklama

Reklama

Železný věk

(seriál)
  • Česko Třicetiletá válka - vláda železa (více)

Obsahy(1)

Výpravný koprodukční projekt Železný věk vzniknul ku 400. výročí třicetileté války, krvavého konfliktu, který navždy změnil Evropu. Během třicetileté války došlo ke geografickému, náboženskému a kulturnímu vymezení evropských států, ale také se během ní budovala identita Evropy. Ta se po dlouhém válečném konfliktu ocitla na počátku zcela nové éry. Série šesti hodinových dokudramat líčí historické události první poloviny sedmnáctého století na příbězích několika postav, které byly záměrně vybrány tak, aby pocházely z různých společenských vrstev a zemí. Vzniklá mozaika pohnutých lidských osudů nabízí příležitost nejen porozumět příčinám a průběhu třicetileté války, ale rovněž se dovědět, jak tehdejší lidé žili a uvažovali. Rozsáhlý projekt zdařile kombinuje dramatické a akční scény s výpověďmi předních evropských historiků, zábavnou formou tak může divákům České televize zprostředkovat pohled na třicetiletou válku v širším, evropském kontextu. (Česká televize)

(více)

Recenze (15)

Mlle 

všechny recenze uživatele

Dokumenty se snižují k polohraným verzím proto, aby byly k divákovi přátelštější, informace aby na něj působily hlouběji, jevily se mu zajímavější, a byly tak snadněji zapamatovatelné. To se však v tomto případě nekoná: divák je zahlcen obrovskou spoustu poměrně povšechných a povrchních informací z ranku vojenské strategie, intrik a historických reálií (snad s výjimkou Père Joseph, kterému je věnována důkladnější pozornost). Pro uvolnění jsou nezáživně formované, čistě deskriptivní výpovědi za stolem prostřídány scénami plně zaměřenými na relaxační, privátní tematiku. Tato část sice věcně vychází z Hagendorfova deníku, jeho slovům však přiřazuje tehdy neexistující moderní emoce a úvahy, což jeho ojedinělou výpověď znehodnocuje. Protiklad telenovely se zhuštěným komentářem se uprostřed nikde nestřetává. Fakticky je pak dokument pojatý z luteránského hlediska, což se projevuje v akcentaci některých událostí na úkor druhých a pochopitelně nenápadné favorizaci protestantských stran. Obávám se, že 80% hodnocení je ve skutečnosti jen projevem neznalosti dílčích událostí konfliktu, s nimiž se tu takto hodnotící diváci setkávají poprvé, a které vykazují románové kvality svou prostou existencí (dobývání La Rochelle a podobně). Stručně zhodnocuje dílo velmi trefně komentátor dr.fish. ()

John Dunbar 

všechny recenze uživatele

Eurohujerské zadání z toho dílka čpí již od prvního záběru. Jasná cílená stylizace určená absolutnímu doblbnutí mládeže především v Evropě. Historicky bez jakékoli hodnoty. Jednu hvězdu nechávám za alespoň otevření tématu třicetileté války. Úlisné úsměvy švédských historiků v seriálu rozplývajících se nad genialitou svých předků budí dojem jejich nekonečné neohroženosti. Nicméně karma národů existuje a Švédové jí vyrovnají již brzy. ()

Reklama

jungewolf 

všechny recenze uživatele

1.DÍL : 1 hvězda : ad 1) stavovské povstání bylo vzpourou stavů proti č.králi a ř.císaři Matyášovi a proti v r.1617 zvolenému následníkovi českého trůnu Ferdinandovi II. , ad 2) porážka žoldnéřské stavovské armády zabránila násilné kalvinizaci Čech: byly cca z 1/10 katolické, ze 4/10 utrakvistické, ze 3/10 českobratrské a ze 2/10 luteránské (hlavně německé oblasti a města) - kalvinistů žilo tehdy v Čechách i na Moravě naprosté minimum. A Morava ? Ta byla z 1/2 katolická.... . Díky Bílé hoře nemluvíme německy v zemi tradičně kalvinistické. Proto 1.díl :1,5 * a 30% za filmové zpracování... . Mimochodem : Johannes Jesenius byl německojazyčný Slezan,rodák z Vratislavi(do r.1945 Breslau) z rodiny hornouherských (slovenských?) luteránů a většinu života prožil v německých zemích, Čech to nebyl ani omylem. A Heinrich Mathias graf von Thurn(Jindřich Matyáš hrabě Thurn-jeden z vůdců stavovského povstání) se přestěhoval s rodinou do Čech z německých zemí několik málo let před r.1618 .... . Jinak jako komunisticko-protikřesťanská propaganda dobrý ..... :-) . Další díly, 2.- 5. : 3 * a 60 % . ()

Šandík 

všechny recenze uživatele

Na první pohled opulentní šestidílný dokument je ve skutečnosti tak stručný, že (například) téměř pomine postavu Albrechta z Valdštejna, z bitev třicetileté války zmíní pouze velmi malou část, také o dalších kontextech do značné míry mlčí. Snaha představit nejen politické dějiny a osudy mocných, ale také prožitky obyčejných lidí je velmi sympatická a chvály hodná... Celkový dojem: 80% ()

ceduard 

všechny recenze uživatele

Z 99% sleduji pouze dokumenty - každý den minimálně jeden. Polohranou formu, na kterou vsadili autoři Železného věku, obecně považuji za méněcennou, protože mi jde o fakta. Nicméně tenhle seriál mě osobně dostal - víc jsem se u něj trápil než bavil, protože mě ta hrůza prostě vtahovala dovnitř. Je to strašná historie, a seriál, který víc míří na emoce než na použitelnost při zkoušení z dějepisu, řadím mezi své oblíbené. Dávám radši slabších pět hvězd než silné čtyři. ()

Galerie (25)

Reklama

Reklama