Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Hugo je znechucen politickou přetvářkou a intrikami, se kterými se setkává především ve vysoké politice. Cynismus vůči bídě a nerovnosti, o kterých nikdo nechce mluvit, to vše je pro něj zdrcující. Středobodem třetí epizody je slavný projev Victora Huga před Národním shromážděním, který pronesl 21. května 1850, v němž se staví jednoznačně na stranu práva, rovnosti, vymýcení chudoby, všeobecného volebního práva a v neposlední řadě i soucitu. Bez něj by Hugo nebyl tím velkým spisovatelem Victorem Hugem, autorem Bídníků. Jeho slova jsou platná dodnes: „… co je spravedlivé, je vždy zároveň hluboce politické. Všeobecné volební právo dává hlas trpícím a bere jim z ruky pušku. Propůjčuje jim moc a dává klid. Úcta k lidem přináší mír. Ve vědomí jednoho každého občana, prostého či významného, v každé duši dříme jeden cit, posvátný a nezničitelný. Tento cit je pilířem lidského rozumu, základem lidského svědomí. Právo, pánové, je skála, o niž se rozbijí a na níž ztroskotají všechny křivdy, pokrytectví, špatné zákon a špatné vlády…“ (Česká televize)

(více)

Recenze (1)

Galerie (2)

Reklama

Reklama