Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Revoluční rok 1851 převrátil dosavadní život Victora Huga. Zatímco on marně bojuje za chudé a všeobecné volební právo v parlamentu, na ulici po boku dělníků, články a prohlášeními ve svých novinách, Ludvík Napoleon nechá odhlasovat revizi ústavy, aby se mohl ucházet o další mandát. Později nechá „prezident“ rozpustit parlament, aby si definitivně upevnil svou moc a ničí své nepřátele. Nechává střílet lidi na barikádách, Victora Huga prohlašuje za Nepřítele státu a na jeho dopadení vypisuje odměnu. Hugo se sám účastní bojů na barikádách a to, co vidí, přetavuje ve svém vrcholném díle Bídníci: „Jean Valjean vstal a začal znovu přecházet. Tentokrát se cítil vyrovnaný. Pravdu najdeme jen v nejhlubších myšlenkách… Maličký měl oči otevřené, ale mlčel. Gavroche ho přikryl dekou, jako by to udělala matka. Místo polštáře dal dítěti pod hlavou rohožku a podložil jej starými hadry… Co jsou křeče města proti poryvům duše? Člověk je ještě hlubší záhada než lid. Jean Valjean se také chvěl, jako Paříž na prahu obrovské revoluce…“ Victor Hugo opustil Francii na devatenáct let. Ani během svého exilu nevzdal boj za republiku. Toužil mít své blízké kolem sebe. Celých devatenáct let se intenzivně věnoval literární tvorbě. V roce 1862 dokončil své mistrovské dílo Bídníci. Během všech těch let zůstala Juliette Drouetová po jeho boku. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama