Reklama

Reklama

Transfokácia po zatienení

  • angličtina Post-Eclipse Transfocation (festivalový název)
? %
Krátkometrážní
Slovensko, 2018, 20 min

Obsahy(1)

Transfokácia po zatienení (2018) je video Pavlíny Fichta Čiernej, ktoré upozorňuje na situáciu transrodových osôb. Snaží sa empaticky sprostredkovať hlas a individuálny príbeh človeka, ktorého väčšinová spoločnosť nechápe, odsudzuje, alebo dokonca označuje za chorého. Romina Kollárik vo svojom videoportréte pomenúva prístup spoločnosti, v ktorej prevláda nevedomosť, neznalosť transrodovej problematiky spojená s predsudkami a odmietaním inakosti. Video je zároveň výpoveďou o hľadaní vlastnej identity, sebaprijatí, o vyrovnaní sa s nepochopením a odmietaním spoločnosti i blízkeho okolia cez angažovaný a aktívny občiansky postoj, kolektívne prežívanie a cez organizovanie pomoci druhým. (Filmový festival inakosti)

(více)

Reklama

Reklama