Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Dramatický príbeh sezónnych robotníkov vo veľkoviniciach, odohrávajúci sa na sklonku 19. storočia v Andalúzii. Autori sa pokúsili v diele zmapovať sociálny pohyb vyúsťujúci do nepokojov až vzbury, ktorých podnetom sa stali neznesiteľné životné podmienky robotníkov a ponižujúce zaobchádzanie zo strany majiteľov viníc. (Československá televize)

Hrají

Reklama

Reklama