Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Děj se tentokrát odehrává v létě roku 1941, v čase pro Pivoňku (O. Vetchý) zvlášť neradostném: jeho šéf, vyznavač Freudovy psychoanalýzy, emigroval do Ameriky, detektivní kancelář Ostrozrak spadá do kompetence SS Gruppenführera Kleingöringa a Božence Skovajsové (B. Srncová), nyní úspěšné barové zpěvačce Bunny de Scampolo, došla s váhavým Pivoňkou trpělivost. Kleingöring (M. Donutil) Pivoňku soukromě pověří pátráním po zcizené ampuli s cyankáli. Z krádeže jsou podezřelí muži k Říši víc než loajální: profesor Meluzín (B. Rösner), šéfredaktor režimního „Denního hlasu" Václav Kastelán, bývalý básník di Castello (V. Javorský) a hrabě Ervin von Krulisch. Všichni se účastní večírku u Kleingöringa na zkonfiskovaném zámku v Kubelicích. V nacistické společnosti se ocitne rovněž redaktor „Denního hlasu" Dominik Budecius (V. Postránecký) a Pivoňka. Večírek je náhle přerušen vraždou... (Česká televize)

(více)

Recenze (3)

Zajímavosti (1)

  • Velitelství SS se nachází v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě v Praze. (sator)

Reklama

Reklama