• - Když hostinský při výslechu řekne, že koupil 30 slepic do hospody a 30 na zábavu, tak se změní střih, kdy se vždy dívá jiným směrem. (johnnymay)