Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Osou anglického filmu, natočeného podle novely "Yeomanská nemocnice" od H. Ashtonové, je příběh lékaře - vědce Marrinera, který s omezenými možnostmi, jež mu poskytuje prostředí provinční nemocnice, koná úspěšné pokusy s radioaktivním lékem proti zvlášť nebezpečným případům otravy krve. Podaří se mu překonat nepochopení konservativní správní rady nemocnice a dosáhne kladných výsledků při výrobě léku, který nakonec jemu samému zachrání život. Film byl uveden na VII. MFF v Karlových Varech 1952 a dostalo se mu čestného uznání za umělecky věrné vystižení nemocničního prostředí a obětavého boje za zdraví a život člověka.(FILMOVÝ PŘEHLED 31 / 1953) (oficiální text distributora)

(více)

Recenze (2)

ripo

všechny recenze uživatele

Prostředí nemocnice upoutává často pozornost romanopisců, divadelních i filmových autorů, kteří však mnohdy přistupují k tomuto thematu jen s touhou po sensační nebo samoúčelné dramatické podívané. Ke cti tvůrců „Bílých chodeb" nutno říci, že se tomuto úskalí — třebaže ne vždy důsledné — ubránili. Odpovědnost z vážného úkolu, poučenost a citlivý pohled umělce, což prozrazuje předloha, scénáristické a režijní pojetí i práce většiny herců, vytvořily zajímavý, dramatický a přitom pravdivý obraz života lékařů a ošetřovatelek anglické provinční nemocnice a vzdaly hold jejich nepathetickému pracovnímu hrdinství při jejich každodenním zápasu o zdraví člověka. Autoři se přitom nevyhnuli ani kritice nezdravých poměrů ve správní radě nemocnice, jež jsou zřejmě typické pro většinu anglických venkovských nemocnic, o něž nepřevzal péči stát. - Ke kladům filmu nutno připočíst i většinou přesvědčivé herecké výkony, z nichž zejména skromný, obětavý lékař-vědec Marriner v podaní Jamese Donalda je postavou, která divákovi nadlouho utkví v paměti. Závažným nedostatkem je místy příliš pomalý spád děje filmu, způsobený nadbytkem episodních příhod a postav, které s hlavními dějovými liniemi nijak nesouvisí. — Vcelku film, který dokazuje, že zdaleka ne všichni angličtí filmoví umělci podlehli hysterické protimírové propagandě posledních let a tlaku hollywoodské konkurence a že ti nejlepší z nich dokáží vytvořit díla, přispívající k poznání tvořivé práce člověka a k úctě k ní. Filmový přehled 31/1953 ()

Reklama

Reklama