Reklama

Reklama

Spolu na hranici


Mezi goroly (E10)

(epizoda)
Dokumentární
Česko / Polsko, 2020, 26 min

Obsahy(1)

Svoboda a příroda jsou pro lidi žijící ve Slezských Beskydech na česko-polském pomezí vším... Region Těšínských Beskyd, ze severu přibližně vymezený řekou Wislou na polské straně a z jihu Jablunkovským průsmykem na straně české, je územím, které v česko-polském pohraničí nemá srovnání. Je to historická „země slezských gorolů“. Tedy obyvatel české i polské národnosti mluvících jedním nářečím. Obyvatel se společnou historií s kořeny ve 14. až 15. století, kdy se v nejzápadnějším výběžku Karpatského oblouku usídlili Valaši a „rozpoutali v krajině revoluci“ svým salašnickým způsobem hospodaření. Hranice tvrdě vytyčená v důsledku událostí 20. století rozdělila „goroly“ fyzicky, nikoli však mentálně. A to se po vstupu Česka i Polska a po následném rozšíření Schengenského prostoru projevuje. „Díky Evropské unii máme teď historickou příležitost zrušit tu hranici jednou provždy. Bylo by trestuhodné takovou příležitost promarnit,“ říká Michal Milerski z Nýdku. (Česká televize)

(více)

Reklama

Reklama