Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Drama vztahu významného německého básníka Friedricha Hölderlina a Susette, manželky jeho tehdejšího zaměstnavatele (zobrazena jako Diotima v jeho díle Hyperion). Film je romantickou extrapolací údobí básníkova života, kdy pracoval jako domácí učitel v rodině bankéře Gontarda a seznámil se se svou milenkou. Jejich na tehdejší dobu nepatřičný vztah je ale odhalen a Friedrich se přes ztrátu Susette už nedokáže přenést. Končí na posledních čtyřicet let svého života v blázinci. Na pozadí vztahu můžeme také sledovat počátky Hölderlinovy básnické tvorby, jeho publikační pokusy a vliv tehdejší politické situace (francouzská revoluce) na jeho život. (gaarq)

(více)

Reklama

Reklama