Nastala chyba při přehrávání videa.
 • Historik
  ***

  Příběh se sice odehrává v konkrétní době, ale je možné jej chápat univerzálně jako příběh o netoleranci, fanatismu, nesvobodě, útlaku, emigraci apod. A stejně tak jako kritiku dějů dvě sta tři sta let starých je možné jej chápat jako kritiku doby, kdy film vznikl. Nevidím důvod se pořád ohánět komunistickou propagandou. Film je možná místy zkratkovitý, přece jen literární předloha je velmi košatá, ale je to koukatelný historický film.(29.1.2015)

 • slunicko2
  ***

  Překvapivě zajímavé dílo...i dnes. 1) Ideologicky podmíněný popis rekatolizace v podání národovce Aloise Jiráska (knihu dopsal v 64 letech) je navíc pokřiven dobovou ideologií nastupujících padesátých let. Nestranný pohled na dvacátá léta 18. století tedy nelze čekat._____ 2) Ovšem výprava a řemeslo obecně je na vysoké profesionální úrovni a stejně tak i herci._____ 3) Zaujali mě 22letá debutující Jiřina Švorcová (Helenka), 18letý zatím ještě student JAMU Eduard Cupák (Helenčin bratr Tomáš), 32letý Martin Růžek (páter Koniáš) a mnozí další._____ 4) Film hodně využívá stylizaci - čisté a vyžehlené oblečení postav bije do očí, úprava událostí a jejich výklad možná méně, ale také. Filmu lze věřit asi stejně jako Švorcové, když říká: Já se taky modlím. Dílo je završeno příšerně budovatelským koncem: Jděte, bruste kosy a kovejte cepy..._____ 5) Ovšem píseň "Zapalte kacířské bludy" v podání dětského sboru nemá chybu. Uvádím ji v celém znění, jak je zveřejnil Časopis muzejní v roce 1907: Zapalte kacířské bludy, zkazte pekelné obludy, spalte pohanskou nevěru, i každou babskou pověru._____Nechceš-li ty se škvařiti, bludné knihy hleď spáliti, dokavadž tobě čas slouží, bys nespad v pekelnou louži._____ Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať nehoří naše duše; hořiž, Martine Luthere, čert se o tvou duši dere._____Hořiž, Cvingle i Kalvine, ať nás oheň věčný mine, hoř, Melanchton, Jeronlíme, ať se s tebou nekalíme._____Hořiž i ty, Havle Želanský, zasloužils dvě mastné facky; hořiž, hořiž, Jene Žižka, jak v smůle smažená šiška._____Hořiž, Klimenue Bosáku, máš v pekle viset na háku; hořiž, Jiříku Tesáku, dostaneš od čerta facku._____Ty Doroto Vokálova, nažer se sejra, volova, a tě, Václave Slováci, roztrhají v pekle draci._____Jdi k čertu, z Šeredina Petře, on ti dá tabáku z pepře, vhoďte tam Jiříka Strejce, ať řere smradlavé vejce._____Hoř antoníne Korvine, hoř, Kubo Petrozeline, hořiž, Kleichu, Motešický, máš se v pekle motat vždycky._____Hořiž, Špangenberku, Borovský, ty duší lidských Petrovský, hořiž, Matouši Konečný, tobě patří oheň věčný._____Hořiž, Tomáši Řešátko, zlá Soběslavských památko, i též, Štěpáne Teplický, jdi do čertovy kapličky._____Vhoďte do pekle Dykasta, ať se tam ohně nachlastá, svažte tam Jakeše Víta, ďábel ho s hřeblem přivítá._____Philadelpha, Straněnského, Achillesa Berounského, spalte Matěje Korvína, dejte mu smolného vína._____Ty pekelný luciáši, s Michalem Zachariáši, s Peškem, s Krintem, Bruncviku, nažer se pekelných fíků._____Hořiž, Filipe Kegeli, koštni kyselého zelí, ať vás řere silný plmen, s bludnými knihami. Amen.(19.10.2019)

 • troufalka
  ***

  Samotný Jirásek nebyl historik, ale spisovatel, jak tedy lze očekávat, že podle jeho předlohy vznikne pradivý historický film? Kdo to může posoudit? Nikdo jsme dobu temna nezažili. :o) Temno samo bylo natočeno v době temna. Hodnotím ho jako film, ve kterém se něco povedlo a něco zase ne. Tempo je pomalé, gesta rozmáchlá, hudba dramatická, deklamace patetické. Je jako jiné historické filmy natočené v té době. Ať se na něj bude dívat katolík, protestant nebo komunista, každý najde nějaké mouchy. Slova věrné (zda mladičké) komunistky Jiřiny Švorcové: "Modlím se! Kdo by se nemodlil!?" vyloudí úsměv na tvář.(30.1.2015)

 • CSSML
  odpad!

  Jiráskova předloha byla, jak se patří, upravena marxisty, takže se dočkáme P. Firma šlapajícího sektářům na nohy botami pobitými hřebíky. Že je to soudně vyvrácená lež, ale jděte, koho by zajímala pravda. Ta je strašně nudná a nebezpečně vyznívá ve prospěch Katolické církve – což ostatně ani jinak nemůže být. Služebníci otce lži tento film jistě ocení.(2.7.2014)

 • Marthos
  **

  Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte! Přepracovaný Jiráskův text nebyl objektivní pravdou již v době svého vzniku a v období skutečného temna, tedy v padesátých letech, bez výjimky simuloval komunistické revoluční myšlenky, zatím jen předurčené v odkazu Mistra Jana. Po technické, výtvarné a hudební stránce Steklého barevný velkofilm předjímá pozdější Vávrovu husitskou trilogii, zde ještě bez výraznějšího přispění hereckého ansámblu. Výjimku tvoří snad jen Martin Růžek v roli fanatického pátera Koniáše a dvaadvacetiletá Jiřina Švorcová coby myslivcova dcera Helenka, váhající mezi láskou a vírou. Která strana mince zvítězí není třeba dodávat.(24.8.2014)

 • - Natáčelo se v obci Karlštejn. [Zdroj: Filmovamista.cz] (M.B)

 • - Martin Růžek (páter Koniáš) prohlásil, že po odvysílání filmu si od něj lidé odsedávali v tramvaji, nebo si před ním uplivovali na ulici. (Duoscop)