Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Historický príbeh odohrávajúci sa v Habsburskej monarchii v rozmedzí rokov 1820-1860 predstavuje osudy zámožného maďarského šľachtica s výnimočnými intelektuálnymi schopnosťami.   Niekoľko rokov po páde Napoleona zvedie ľahkovážny mladý gróf Štefan Sečéni (Károly Eperjes) manželku svojho brata a nadchádzajúca aféra mu zničí kariéru vojenského dôstojníka. Náhla smrť poníženej bratovej manželky vedie k závažnej zmene nerozumnej povahy mladíka, ktorý sa stáva zodpovedným mužom, prejavujúcim nadšenie pre veľké staviteľské diela. Práve v nich vidí svoju budúcnosť. S pomocou silného priateľstva a ďalšej lásky, tentoraz založenej na výnimočne úprimnom vzťahu schopnom prekonať všetky prekážky, sa Sečéni stane významným maďarským politikom. Napriek svojim úmyslom a výchove ho ľudia čoskoro pasujú do pozície vodcu odboja a tým aj nepriateľa rodu Habsburgovcov.
Gróf cíti zodpovednosť za čoraz väčšie tlaky a prejavujúcu sa nespokojnosť v spoločnosti a snaží sa dosiahnuť zmierenie. Pustí sa preto do stavby nového mosta na Dunaji, ktorý má predstavovať spojenie Východu a Západu v dobovej Európe.
Staviteľova sláva a vplyv vzrastie natoľko, že keď revolúcia v roku 1848 od základov otrasie celou Monarchiou, Sečéni sa neprestáva obviňovať za jej vypuknutie a stratí zdravý rozum. Dostáva sa do sanatória blízko Viedne, kde v tichosti sleduje, ako jeho nočné mory ožívajú: cisársky dvor potlačí uhorskú vzburu s nebývalou krutosťou. Jeho priateľov popravia a vzdorujúci štát prepadne apatii podobnej tej jeho. Starnúci gróf však náhle akoby zázrakom získa späť svoje schopnosti i energiu a rozhodne sa, že opäť prebudí svoju vlasť a odohrá poslednú nebezpečnú hru proti Habsburskej monarchii. (Incantator)

(více)

Recenze (1)

Reklama

Reklama