Komentáře uživatelů k filmu (1)

  • ripo

    Události, o kterých vypráví tento film, se skutečně odehrály. V prosinci 1952 došlo na malém zastaralém dole v Szuhakálló v severním Maďarsku ke katastrofě, při které se čtrnáct horníků octlo v nebezpečí života. Pro jejich záchranu byly tehdy zmobilisovány všechny síly země. Maďarští filmaři si pro své dílo vzali pouze historický základ události. Hrdinové filmu a jejich charaktery nejsou však totožní se sku tečnými hrdiny příběhu. Otřásající historická událost dala umělcům možnost k sytému vykreslení nejrůznějších charakterů, od pevného stranického tajemníka, který je všem druhům v neštěstí pevnou oporou, až po flákače Siku, který i v nebezpečí hledí, jak zachránit především jen sebe, bez ohledu na ostatní. Ovšem nejsou to jen skvěle překreslené charaktery, znamenitě ze života odpozorované a typisované, které na tomto filmu tak uchvacují a činí z něho emociálně výjimečné dílo. Film je i svým politickým dosahem významným dílem. Jako by v něm byly ztělesněny základní zákony socialistického humanismu, these socialistické společnosti, že člověk je tou nejcennější hodnotou. Socialistická společnost nelituje prostředků, aby čtrnáct lidských životů bylo zachráněno. Přímo se tu nabízí srovnání s románem Karla Čapka „První parta". Tam také jde o důlní katastrofu, i v tomto románě lidé bojují o holý život. I Karel Čapek, stejně jako tento film, výtečně vykreslil nejrůznější lidi, postavené do neobvyklé situace, oslavil jejich mužné hrdinství. Ale u Čapka, jehož román je zasazen do prostředí kapitalistického dolu, se katastrofa a snaha o záchranu hornických životů nevymyká z rámce postiženého dolu a jeho nejbližšího okolí. Ve filmu „Pro čtrnáct životů" se záchrana zavalených horníků stává věcí celé země, všeho lidu. V tom, že na místo katastrofy přiletí ministr, aby osobně řídil průběh záchranných prací, je možno spatřovat symbol, který právě markantně vyjadřuje protikladnost historické skutečnosti, v níž se odehrává román Karla Čapka a v níž se odehrává tento film. Humanistická zásada není v socialismu planou frází, socialismus na rozdíl od kapitalismu ji opravdu uskutečňuje. — Filmu byla na VIII. MFF v Karlových Varech v r. 1954 udělena Cena práce. Filmový přehled 8/1955(24.7.2009)